flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок видачі довідок в територіальному управлінні

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ ТУ ДСА України в Івано-Франківській області

від 29.03.2013 року № 06

 

ПОРЯДОК

отримання довідок  в територіальному управлінні

Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області

 

Цей порядок розроблено з метою практичного застосування та недопущення вибіркового і хаотичного порядку видачі різного роду довідок працівникам місцевих загальних судів Івано-Франківської області (головам, заступникам голів та суддям, керівникам  та заступникам керівників апаратів, працівникам апаратів відповідних судів).  Відповідно до ст.148 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» Порядок регулює видачу працівниками територіального управління довідок працівникам судів, які мають основне місце роботи в місцевих загальних судах Івано-Франківської області, виходячи з меж визначеної положенням про територіальні управління компетенції.

1. Цей порядок визначає механізм видачі різного роду довідок  (додаток 1), виданих працівниками територіального управління державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області 
(далі − територіальне управління).

2. Довідка (далі – довідка) видається особисто або надсилається по пошті заявнику у 7 – денний строк з дня звернення на підставі письмової заяви.

3. Територіальне управління на підставі отриманих заяв протягом семи днів після їх реєстрації видає довідки до встановлених зразків.

4. Довідка про доходи видається на підставі поданої заяви кожного четверга, а при надсиланні по пошті до  суду – з супровідним листом. Довідка скріплюється печаткою та підписом начальника територіального управління, начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.

5. У разі, якщо заява не оформлена належним чином − у видачі довідки буде відмовлено та надано обгрунтовану відповідь.

6. Цей Порядок визначає такі вимоги до оформлення заяви на видачу довідки (додаток 2).

7. Довідка реєструється в журналі обліку довідок, де зазначається:

– порядковий номер, за яким зареєстровано довідку;

− дата видачі;

– П.І.Б. (кому видана довідка);

 − вид довідки.

8. Працівники територіального управління ведуть облік і забезпечують зберігання усієї документації щодо видачі довідок протягом трьох років з дати видачі довідки працівникам місцевих загальних судів області.

9. Територіальне управління мають право перевіряти контролюючі органи щодо достовірності виданих довідок.

10. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.№2297-VI суб’єкт добровільнодає згоду на обробку моїх персональних даних: ідентифікаційні дані (ім'я, адреса, телефон тощо), паспортні дані; освіта; професія; — з метою забезпечення реалізації господарських відносин, розрахунків за виконані роботи, надані послуги, поставлений товар, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

10.1 Територіальне управління (володілець) – зобов’язується використовувати персональні дані виключно для забезпечення відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері статистики та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Законів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

Начальнику територіального управління

Державної  судової адміністрації України

в Івано-Франківській області

п. __________________________________

___________________________________________________

( від кого П.І.Б.)

 __________________________________________________

(посада,суд)

___________________________________________________

 

 

 

Заява

 

 

 

Прошу підготувати довідку  __________________________________________

(вид довідки)

 

 

за період __________________________________________________________

( квартал, півріччя,рік)

 

для пред”явлення  __________________________________________________  

(призначення видачі довідки)

 

 

Я _______________________________________________________________

(П.І.Б.)

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010р. № 2297-VI даю згоду на обробку моїх персональних даних: ідентифікаційні дані (ім'я, адреса, телефон тощо), паспортні дані; освіта; професія; — з метою забезпечення реалізації господарських відносин, розрахунків за виконані роботи, надані послуги, поставлений товар, адміністративно-правових від¬носин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» ________________ 2014р.                                                  ___________________

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Перелік довідок, які видає територіальне управління державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області:

 

Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського  обліку та звітності:

 

−     довідка про доходи;

–      довідка на отримання субсидій;

−     довідка на отримання кредиту;

–      довідка для пред’явлення в фонд зайнятості;

−     довідка для отримання соціальної пільги;

–      довідка для пред’явлення в фонд соціального страхування тимчасової втрати працездатності;

−     довідка для пред’явлення в посольство.

 

 

 

 

Головний спеціаліст з кадрової роботи:

 

–       довідка про місце працевлаштування.

 

 Інші довідки, передбачені законодавством.