flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

План роботи ТУ ДСА України в Івано-Франківській області на 2016 рік

 

Територіальне управління

Державної судової адміністрації України

в Івано-Франківській області,

ПЛАН РОБОТИ на 2016 рік

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ територіального управління Державної судової адміністрації України

в Івано-Франківській області

№ 03-09/01

від 04 січня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н  Р О Б О Т И

територіального управління Державної судової адміністрації України

в Івано-Франківській області на 2016 рік

 

Загальні заходи

 

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальна особа за виконання

Результат

1

2

3

4

5

1.      

Забезпечення діяльності судів (організаційне, фінансове) за 2015 рік, обговорити на підсумковій нараді із суддями місцевих судів

лютий 2016 р.

Рибак О.І.

 

2.      

Проводити оперативні наради з обговорення питань роботи територіального управління

відповідно до Регламенту про оперативні наради в ТУ ДСА України, по мірі необхідності

Рибак О.І.

 

3.      

Брати участь в роботі колегій ДСА України

відповідно до доведеного графіка

Рибак О.І.

 

4.      

На виконання Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07 липня 2010 року, спільно з облдержадміністрацією, органами суддівського самоврядування проводити роботу, спрямовану на створення додаткових можливостей розвитку інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності судів, соціального забезпечення судів області

постійно

Рибак О.І.

 

5.      

Брати участь у спільних нарадах апеляційного суду з суддями місцевих загальних судів області

по мірі проведення

Рибак О.І.

 

6.      

Вживати заходів по забезпеченню охорони приміщень місцевих судів області

постійно

Рибак О.І.

 

7.      

Проводити вивчення стану організації діловодства, розгляду звернень громадян, кодифікаційної роботи ведення архівної справи в судах області (додаток 1)

згідно затвердженого плану

Рибак О.І.,

робоча група територіального управління

 

8.      

Контролювати організацію діловодства в територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Івано-Франківській області

постійно

Рибак О.І.

 

9.      

Тримати на контролі стан виконавської дисципліни територіального управління Державної судової адміністрації в Івано-Франківській області

постійно

Рибак О.І.

 

10.                        

Забезпечувати виконання наказу Державної судової адміністрації України № 97 від 25 серпня 2009 року «Про організацію роботи органів державної судової адміністрації та впорядкування звітної інформації щодо діяльності територіальних управлінь державної судової адміністрації»

щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним

Рибак О.І.

 

11.                        

Аналізувати стан виконання постанов колегій Державної судової адміністрації України з метою належного, якісного та своєчасного їх виконання

щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним

Рибак О.І.

 

12.                        

Проводити навчальні семінари-тренінги з питань діловодства, звернень громадян та архівної справи                      (з керівниками апаратів місцевих загальних та спеціалізованих судів області)

протягом року

Рибак О.І., керівники структурних підрозділів

 

13.                        

Організація проведення державних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти на 2016 рік

протягом року

Рибак О.І., Члени комітету з конкурсних торгів

 

14.                        

Проводити наради з головами та керівниками апаратів місцевих загальних судів області

щоквартально

Рибак О.І.

 

15.                        

Контролювати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов’язаних із виконанням функцій Держави або місцевого самоврядування відповідно до вимог ЗУ «Про очищення влади»

у разі потреби

Рибак О.І.

 

Відділ планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності

 

№ п/п

Назва заходів

Термін

виконання

Відповідальна особа за виконання

Результат

1.

Провести аналіз фінансування судів області по підсумках роботи в розрізі КЕКВ та фондів за 2015 рік

Провести порівняльний аналіз за 2014-2015р.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

Грицяк В.В.

Качорак М.В.

Гринечко В.В Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

2.

Провести аналіз роботи відділу за 2015 рік. Підготовка документів до річного звіту

І половина січня

Грицяк В.В.  

Качорак М.В.

Гринечко В.В.

Гах С. В..-

Томішак М. Г.

 

3

Забезпечувати своєчасну здачу місячної, квартальної та річної звітності по місцевих судах області, управлінню до пенсійного фонду, управлінню статистики, фонду соцстраху, податкову інспекцію м. Івано-Франківськ, ГУ ДКСУ та ДСА України

щомісячно

Грицяк В.В.

Качорак М.В. Гринечко В.В.

Гах С. В.

Томішак М. Г.

 

 

4

Узагальнення потреби місцевих судів області.

Укладання договорів з постачальниками.

Отримання і видача матеріальних цінностей, господарських товарів

постійно

Гринечко В.В.

 

5

Проводити аналіз кредиторської заборгованості в місцевих судах області та вживати заходи щодо її погашення

щомісячно

Грицяк В.В. 

Томішак М. Г.

 

6

Довести до кожного місцевого суду кошторисні призначення на 2016 рік в розрізі судів

І квартал 2016 р.

(або протягом кварталу при прийнятті бюджету на 2016 рік)

Грицяк В.В.

Качорак М.В.

 

7

Привести у відповідність з номенклатурою справ бухгалтерські документи за 2015 рік

Узагальнення та впорядкування документів

 

І квартал 2016 р.

(узагальнення)

постійно

(впорядкування)

Грицяк В.В. 

Качорак М.В.  Гринечко В.В.   Гах С.В. Томішак М. Г.

 

8

Забезпечувати своєчасне використання коштів судів та управління по рахунках в органах державного казначейства

 

постійно

Грицяк В.В.

Качорак М.В. Гринечко В.В.  Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

9

Розробити проект бюджетного запиту на 2017 рік

травень-

червень

(відповідно до вимог та термінів ДСА України)

Грицяк В.В. Качорак М.В.  Гринечко В.В. Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

10

Складання меморіальних ордерів, згідно первинних бухгалтерських документів, контроль за проведенням витрат управління та місцевих судів області відповідно вимог щодо кодів бюджетної класифікації видатків державного бюджету.

 Облік касових та фактичних видатків. Головна книга

щомісячно

Грицяк В.В.

Качорак М.В. Гринечко В.В.

Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

11

Облік, списання господарських товарів по управлінню та судах області

постійно

Гринечко В.В. Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

12

Нарахування та виплата заробітної плати працівникам управління та місцевих судів області.

постійно

Качорак М.В.

 

13

Робота над листами, документами виконання доручень

постійно

Грицяк В.В.

Качорак М.В. Гринечко В.В. Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

14

Оздоровлення суддів та працівників місцевих судів області

постійно

Гах С.В.

 

15

Проведення розрахунків по комунальних послугах

постійно

Томішак М. Г.

Гах С.В.

 

16

Збір і аналіз інформації про потреби на 2017 рік судів області

листопад-

грудень

Гринечко В.В.

 

17

Організувати навчання керівників апаратів (відповідальних працівників) по використанню та належному обліку матеріальних цінностей та інших питаннях пов’язаних з роботою місцевих судів

по мірі потреби

(не менше 1-го разу на квартал)

Грицяк В.В. 

 

18

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей в територіальному управлінню та судах області. Провести аналіз поданих інвентаризаційних описів по судах області, порівняти з даними бухгалтерського обліку

листопад-

грудень

Грицяк В.В.

Гринечко В.В.

Качорак М.В.

Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

19

Упорядкування бухгалтерських документів відповідно до встановленого порядку

постійно

Грицяк В.В.  Качорак М.В. Гринечко В.В. Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

20

Внесення змін до мережі розпорядників коштів державного бюджету

грудень 2016

Грицяк В.В.

 Гах С.В.

Томішак М. Г.

 

 

 

 

 

Сектор організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій

 

№ з/п

Назва завдання

Термін виконання

Виконавці

Відомості про виконання

1

2

3

4

5

1.

Підготовка та надання до ДСА України інформаційно-аналітичної інформації.

щоквартально

до 15 числа

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

2.

Підготовка та надання до ДСА України доповідної записки про діяльність сектору

до 05 січня

2016 р

до 05 липня

2016 р

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

3.

Забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць працівників територіального управління

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

4.

Організація робіт щодо інсталяції програмного забезпечення

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

5.

Здійснення адміністрування WEB сторінки та використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в територіальному управлінню та місцевих загальних судах

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

6.

Забезпечення введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в територіальному управлінні

у разі потреби

Твердохліб С.В.

 

 

7.

Здійснення робочих поїздок в місцеві суди області з питань, що відносяться до компетенції сектору

у разі потреби

Подольська М.Ю.

 

8.

Вивчення організації роботи місцевих судів та надання методичної допомоги у роботі суду з питань, що відносяться до компетенції сектору

згідно графіку

Подольська М.Ю.

 

9.

Проведення аналізу даних ведення обліково-статистичної роботи територіального управління за 2015 рік та 1-ше півріччя 2016року

січень, липень 2016 р

Подольська М.Ю.

 

10.

Підготовка та подання до ДСА України зведених статистичних звітів за формами № № 1-1, 2-А, 2-Ц, 3, 4,6,7,8

до 20 січня 2016 р

до 20 липня 2016 р

Подольська М.Ю.

 

11.

Підготовка та подання до ДСА України статистичного звіту за формою № 1-л «Звіт про розгляд місцевими загальними судами кримінальних справ за статтями 209, 209.1, 306 КК України»

щоквартально до 15 числа

Подольська М.Ю.

 

12.

Підготовка та подання до ДСА України статистичного звіту за формою № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими судами кримінальних справ», №1-1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження», № 10 «Звіт про звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах»

 

щоквартально до 10 числа

Подольська М.Ю.

 

13.

Оперативне подання інформації та звітів до ДСА України по виборах та щодо застосування Закону України «Про амністію»

в термін визначений ДСА України

Подольська М.Ю.

 

14.

Проведення аналізу даних судової статистики про роботу місцевих судів області за 2015 рік у порівнянні з 2014 роком та 1 півріччя 2015 року з 1 півріччям 2016 року

лютий

серпень

Подольська М.Ю.

 

15.

Підготовка та подання до ДСА України статистичних звітів за формою №№ 6, 7, 8

до 20 січня 2016 р

до 20 лютого 2016 р

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

16.

Взаємозвірка про кількість сформованих карток на особу, стосовно якої судом розглянуто матеріали кримінального провадження (із зазначенням кількості карток, матеріали кримінальних проваджень які надіслані до ТУ ДСА  України)

щоквартально

Подольська М.Ю.

 

 

17.

Проведення навчань для працівників апаратів місцевих судів з питань ведення діловодства, судової статистики та інших питань, що відносяться до компетенції сектору

відповідно до окремого плану

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

18.

Надання пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду

 

у разі потреби

Твердохліб С.В.

 

 

19.

Здійснення контролю щодо використання місцевими загальними судами проекту «електронний суд» (надсилання sms– повідомлень)

в продовж року

Твердохліб С.В.

 

 

20.

Дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп'ютерної мережі

в продовж року

Твердохліб С.В.

 

 

21.

Прийняття участі в нарадах, колегіях, президіях з питань роботи сектору

у разі потреби

Подольська М.Ю.

 

22.

Прийняття участі у навчаннях, семінарах, підвищенні кваліфікації

впродовж року

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

23.

Надання консультативної допомоги працівникам територіального управління, суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

24.

Виконання інших завдань та запланованих заходів, які покладено на сектор

постійно

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

25.

Моніторинг використання місцевими загальними судами відеоконференцзв’язку

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

 

 

Сектор матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників

 

№ з/п

Назва завдання

Термін виконання

Виконавці

Відомості про виконання

1.

Підготовка та надання до ДСА України інформаційно-аналітичної довідки та критеріїв оцінки роботи ТУ ДСА України в області

щоквартально до 15 числа

Сушко В.М. Дрогомирецька І.М.

 

2.

Здійснення заходів щодо оформлення правоустановлюючих документів на нерухоме майно та на земельні ділянки місцевих судів області, відповідно до вимог чинного законодавства

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

3.

Здійснення організаційних заходів щодо відселення сторонніх організацій з приміщень місцевих судів області

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

4.

Співпраця з керівництвом УМВС в області, працівниками спецпідрозділу судової міліції «Грифон» та ДСО щодо координації роботи з питань незалежності та безпеки суддів та працівників судів, охорони приміщень судів, забезпечення належної доставки підсудних до судів, конвоювання

постійно

Сушко В.М.

 

 

5.

Вжиття заходів щодо належної роботи охоронно-пожежної сигналізації в місцевих судах області

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

6.

Здійснення робочих поїздок в місцеві суди області з питань, що відносяться до компетенції сектору

у разі потреби

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

7.

Вивчення організації роботи місцевих судів та надання методичної допомоги у роботі суду з питань, що відносяться до компетенції сектору

згідно графіку

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

8.

Підготовка відомостей до ДСА України про державне майно, яке перебуває на балансі у ТУ ДСА за встановленими формами

на вимогу

Сушко В.М.

 

9.

Подання звіту до ДСА України щодо незалежності та безпеки суддів

щоквартально до 05 числа

Сушко В.М.

 

10.

Подання щомісячної інформації до ДСА України з різних питань

щомісячно

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

11.

Вжиття заходів щодо виконання інструкцій з конвоювання у судах

впродовж року

Сушко В.М.

 

 

12.

Забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень судів

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

13.

Проведення навчань для працівників апаратів місцевих судів з питань роботи сектору

відповідно до окремого плану

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

14.

Ведення списку суддів, які одержали житло, а також тих, які відповідно до чинного законодавства, потребують поліпшення житлових умов

постійно

Дрогомирецька І.А.

 

15.

Здійснення заходів щодо забезпечення суддів та керівників апаратів ЕЦП

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

16.

Прийняття участі в нарадах, колегіях, президіях з питань роботи сектору

постійно

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

17.

Прийняття участі у навчаннях, семінарах, підвищенні кваліфікації

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

18.

Представлення інтересів ДСА України та територіального управління в судах, інших установах та організаціях різних форм власності

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

19.

Вжиття заходів для забезпечення судів належними приміщеннями

постійно

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

20.

Виконання інших завдань та запланованих заходів, які покладено на сектор

постійно

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

                                    Головний спеціаліст з кадрової роботи

 

№ п/п

Назва заходів

Термін

виконання

Відповідальна особа за виконання

Результат

1.

Подати статистичну звітність з кадрових питань за формами
№ 9–ДС та № 6–ПВ

до 07.02.2016р.

Сітко В.В.

 

 

2.

Подати інформацію в ДСА України щодо штатної та фактичної чисельності працівників  місцевих судів області і територіального управління

щомісячно

Сітко В.В.

 

3.

Подати до ДСА України звіт за формою «Ветерани війни»

березень-квітень 2016р.

Сітко В.В.

 

4.

Організувати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями територіального управління покладених на них обов’язків і завдань за 2015 рік, долучити бланки щорічної оцінки до особових справ

до 01.03.2016р.

Сітко В.В.

 

5.

Розробити план навчання працівників територіального управління на 2016 рік

січень-лютий 2016р.

Сітко В.В.

 

 

6.

Провести роботу щодо формування кадрового резерву на заміщення вакантних посад державних службовців територіального управління.

до 15.01.16р.

Сітко В.В.

 

7.

Організувати декларування доходів за 2015 рік державними службовцями територіального управління, суддями та працівниками апаратів місцевих судів області, долучити декларації до особових справ та надіслати звіт до ДСА України

до 01.04.2016р.

Сітко В.В.

 

 

8.

Забезпечувати роботу  щодо формування кадрового резерву на заміщення вакантних посад та надіслати до ДСА України списки осіб, зарахованих до кадрового резерву

до 05.01.16р.

Сітко В.В.

 

9.

Забезпечити участь суддів, працівників апаратів місцевих судів області та  спеціалістів територіального управління у процесі підвищення кваліфікації

відповідно до окремого плану

Сітко В.В.

 

10.

Проводити навчання для працівників місцевих судів області, відповідальних за ведення кадрового діловодства

протягом року

Сітко В.В.

 

11.

Проводити роботу по підбору кандидатів для навчання на факультеті підготовки професійних суддів в Одеській національній юридичні академії та Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого

травень-серпень 2016р.

Сітко В.В.

 

12.

Вивчати  роботу місцевих судів з питань ведення обліку кадрів та кадрового діловодства

згідно окремого плану

Сітко В.В.

 

13.

Організовувати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців територіального управління, приймати від претендентів на посади держаних службовців відповідні документи та подавати їх на розгляд конкурсної комісії

у разі потреби

Сітко В.В.

 

14.

Вести облік особових справ та трудових книжок державних службовців територіального управління

постійно

Сітко В.В.

 

15.

Готувати накази начальника територіального управління

постійно

Сітко В.В.

 

16.

Підготовка графіку щорічних відпусток працівників територіального управління  та здійснювати контроль за наданням відпусток відповідної тривалості

постійно

Сітко В.В.

 

17.

Готувати  документи для заохочення та нагородження працівників управління, працівників апаратів місцевих судів області

у разі потреби

Сітко В.В.

 

18.

Готувати документи щодо призначення пенсії

у разі потреби

Сітко В.В.

 

19.

Оформляти документи для службових відряджень працівників управління

у разі потреби

Сітко В.В.

 

20.

Оформляти протоколи по соціальному страхуванню

постійно

Сітко В.В.

 

21.

Оновлювати інформації з кадрових питань на веб–сайті територіального управління

у разі потреби

Сітко В.В.

 

22.

Виконувати доручення, накази, вказівки, листи ДСА України та керівництва територіального управління з кадрових питань

постійно

Сітко В.В.

 

23.

Готувати довідки працівникам територіального управління про місце роботи та стаж

у разі потреби

Сітко В.В.

 

24.

Готувати табель обліку робочого часу територіального управління

щомісячно

Сітко В.В.

 

25.

Готувати документи (запити,довідки)  спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов’язаних із виконанням функцій Держави або місцевого самоврядування відповідно до вимог ЗУ «Про очищення влади»

у разі потреби

Сітко В.В.

 

26.

Готувати відповіді на запити щодо спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції»

у разі потреби

Сітко В.В.

 

27.

Ведення військового обліку працівників територіального управління

постійно

Сітко В.В.

 

28.

Наповнення бази даних «WEB-кадри»

постійно

Сітко В.В.

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з забезпечення договірної та позовної роботи

 

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальний

за виконання

Результати виконання

1.

Представляти інтереси ДСА України та територіального управління в судах

постійно

Вузніца Н.М.

 

 

2.

Виконувати доручення, накази, вказівки, листи ДСА України та керівництва територіального управління з договірної та позовної роботи

постійно

Вузніца Н.М.

 

 

 

 

3.

Інформувати юридичне управління ДСА України «Про заходи щодо підвищення ефективності захисту інтересів держави в судах України»

щоквартально

 

Вузніца Н.М.

 

4.

Здійснювати державні закупівлі відповідно до ЗУ «Про державні закупівлі»

в разі необхідності

Вузніца Н.М.

 

5.

Брати участь в семінарах з підвищення кваліфікації

постійно

Вузніца Н.М.

 

6.

Розміщувати інформацію про державні закупівлі на офіційному сайті територіального управління

постійно

Вузніца Н.М.

 

7.

Організовувати проведення оперативних нарад в територіальному управлінні (ведення наради, збір інформації, узагальнення, готувати протокол оперативної наради)

раз на 10 днів

Вузніца Н.М.

 

 

 

Провідний спеціаліст з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян

 

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальна

особа за виконання

Результати виконання

1.

Подання аналітичної довідки про розгляд звернень громадян

до 05 січня

2016 р

до 05 липня 

2016 р

Біла А.З.

 

2.

Розгляд звернень (скарги) заяви, громадян

постійно

Біла А.З.

 

3.

Подання інформації про доступ до публічної інформації для розміщення на web-сторінці ТУ ДСА України в Івано-Франківській області

щоквартально

Біла А.З.

 

4.

Розгляд звернень громадян про доступ до публічної інформації

постійно

Біла А.З.

 

5.

Підготовка інформації про участь керівництва в нарадах, семінарах, тренінгах тощо для розміщення на web-сторінці ТУ ДСА України в Івано-Франківській області

постійно

Біла А.З.

 

6.

Наповнення інформацією web-сторінок територіального управління в соціальних мережах Facebook та Google+

постійно

Біла А.З.

 

7.

Організація роботи прес-служби територіального управління

постійно

Біла А.З.

 

8.

Організація роботи архіву територіального управління, складання номенклатури справ.

постійно

Біла А.З.

 

 

 

 

Додаток 1 до пункту 7

Плану роботи

територіального управління

Державної судової дміністрації України

в Івано-Франківській області

 

 

П Л А Н

проведення територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області вивчення стану організації діяльності місцевих загальних судів області у 2016 році

 

№ з/п

Найменування суду

Періоди проведення

(2007-2012)

Характер проведення вивчення

Термін проведення (заплановано в поточному році)

Характер проведення вивчення

1.

Богородчанський районний суд

10.09.2008

цільове

 

 

13.05-14.05.2009

комплексне

10.11.2011

комплексне

27.11.2013

комплексне

04.11.2015

комплексне

2.

Болехівський міський суд

 

21.12.2007

комплексне

 

 

29-30.06.2011

комплексне

28.05.2013

комплексне

20.05.2015

комплексне

3.

Верховинський районний суд

 

14.04-15.04.2008

комплексне

травень

комплексне

11.08.2011

комплексне

06.06.2013

комплексне

15.05.2014

цільове

4.

Галицький районний суд

 

24.05.2007

комплексне

вересень

комплексне

20.11.2008

цільове

30.09.2010

комплексне

06.04.2012

комплексне

28.09.2012

цільове

25.09.2014

комплексне

5.

Городенківський районний суд

20.05.-21.05.2010

комплексне

квітень

комплексне

14.05.2012

комплексне

28.05.2014

комплексне

6.

Долинський районний суд

05.06.2012

комплексне

19.06.2014

комплексне

7.

Івано-Франківський міський суд

05-06.03.2012

комплексне

 

 

05.03.2015

комплексне

8.

Калуський міськрайонний суд

 

16.03.2007

цільове

лютий

комплексне

21.05.-22.05.2009

комплексне

23.04.2012

комплексне

11.04.2013

цільове

9.

Коломийський міськрайонний суд

 

11.05.2007

комплексне

 

 

10.02.-11.02.2009

комплексне

08.08.2011

комплексне

24.04.2013

Комплексне

 

 

 

29.04.2015

Комплексне

 

 

 

10.

Косівський районний суд

 

23.10-24.10.2007

комплексне

вересень

комплексне

19.03.-20.03.2009

комплексне

04.09.2012

комплексне

04.09.2014

комплексне

11.

Надвірнянський районний суд

 

18.03.2008

цільове

 

 

25.10.2011

комплексне

21-22.03.2013

комплексне

23.06.2015

комплексне

12.

Рогатинський районний суд

25.11.2008

комплексне

жовтень

комплексне

02.10.2012

комплексне

30.10.2014

комплексне

13.

Рожнятівський районний суд

 

17.09.2007

цільове

 

 

18.10.2011

комплексне

20.11.2013

комплексне

27.05.2015

комплексне

14.

Снятинський районний суд

 

24.09.2009

комплексне

 

 

27.09.2011

комплексне

19.09.2013

комплексне

22.09.2015

комплексне

15.

Тисменицький районний суд

 

06.11.-07.11.2008

комплексне

 

 

22.09.2011

комплексне

24.10.2013

комплексне

25.09.2015

комплексне

16.

Тлумацький районний суд

 

10.06.-11.06.2008

комплексне

березень

комплексне

18.02.-19.02.2009

цільове

28-29.03.2011

комплексне

27.06.2012

комплексне

26.06.2014

комплексне

17.

Яремчанський міський суд

 

18.05.2007

комплексне

 

 

26.08.2011

комплексне

05.09.2013

комплексне

21.10.2015

комплексне