flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

План роботи ТУ ДСА України в Івано-Франківській області на 2014 рік

Територіальне управління

Державної судової адміністрації України

в Івано–Франківській області,

ПЛАН РОБОТИ на 2014 рік

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ територіального управління Державної судової адміністрації України

в Івано–Франківській області

№ 41 від 18 грудня 2013 року

 

П Л А Н  Р О Б О Т И

територіального управління Державної судової адміністрації   України в Івано–Франківській області на 2014 рік

 

Загальні заходи

 

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальна особа за виконання

Результат

1

2

3

4

5

1.      

Забезпечення діяльності судів (організаційне, фінансове) за 2013 рік, обговорити на підсумковій нараді із суддями місцевих судів

лютий 2014 р

Андрієчко І.М.

 

2.      

Проводити оперативні наради з обговорення питань роботи територіального управління

відповідно до Регламенту про оперативні наради в ТУ ДСА України, по мірі необхідності

Андрієчко І.М.

 

3.      

Брати участь в роботі колегій ДСА України

відповідно до доведеного графіка

Андрієчко І.М.

 

4.      

На виконання Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07 липня 2010 року, спільно з облдержадміністрацією, органами суддівського самоврядування проводити роботу, спрямовану на створення додаткових можливостей розвитку інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності судів, соціального забезпечення судів області

постійно

Андрієчко І.М.

 

5.      

Брати участь у спільних нарадах апеляційного суду з суддями місцевих загальних судів області

по мірі проведення

Андрієчко І.М.

 

6.      

Вживати заходів по забезпеченню охорони приміщень місцевих судів області

постійно

Андрієчко І.М.

 

7.      

Проводити вивчення стану організації діловодства, розгляду звернень громадян, кодифікаційної роботи ведення архівної справи в судах області (додаток 1)

згідно затвердженого плану

Андрієчко І.М.,

робоча група територіального управління

 

8.      

Тримати в контрольному стані організацію діловодства в територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Івано-Франківській області

постійно

Андрієчко І.М.

 

9.      

Тримати на контролі стан виконавської дисципліни територіального управління Державної судової адміністрації в Івано-Франківській області

щоквартально

Андрієчко І.М.

 

10.                        

Забезпечувати виконання наказу Державної судової адміністрації України № 97 від 25 серпня 2009 року «Про організацію роботи органів державної судової адміністрації та впорядкування звітної інформації щодо діяльності територіальних управлінь державної судової адміністрації»

щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним

Андрієчко І.М.

 

11.                        

Аналізувати стан виконання постанов колегій Державної судової адміністрації України з метою належного, якісного та своєчасного їх виконання

щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним

Андрієчко І.М.

 

12.                        

Проводити навчальні семінари-тренінги з питань діловодства, звернень громадян та архівної справи                      (з керівниками апаратів місцевих загальних та спеціалізованих судів області)

протягом року

Андрієчко І.М., керівники структурних підрозділів

 

13.                        

Організація проведення державних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти на 2013 рік

протягом року

Андрієчко І.М., Члени тендерного комітету

 

14.                        

Проводити наради з головами та керівниками апаратів місцевих загальних судів області

щоквартально

Андрієчко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ планово–фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності

 

№ п/п

Назва заходів

Термін

виконання

Відповідальна особа за виконання

Результат

1.

Провести аналіз фінансування судів області по підсумках роботи в розрізі   КЕКВ за 2013 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень 2014 р

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

2.

Провести аналіз роботи відділу за 2013 рік. Підготовка документів до річного звіту.

січень 2014 р

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

3.

Забезпечувати своєчасну здачу місячної, квартальної та річної звітності по місцевих судах області, управлінню до пенсійного фонду, управлінню статистики, фонду соцстраху, податкову інспекцію м. Івано-Франківськ, ГУ ДКСУ та ДСА України.

щомісячно

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

4.

Узагальнення потреби місцевих судів області.

Укладання договорів з постачальниками.

Отримання і видача матеріальних цінностей, господарських товарів.

постійно

Гринечко В.В.

 

5.

Проводити аналіз кредиторської заборгованості в місцевих судах області та вживати заходи щодо її погашення.

щомісячно

Грицяк В.В. 

Томішак М.Г.

 

6.

Довести до кожного місцевого суду кошторисні призначення на 2014 рік по КЕКВ 1110, 1120 по місячно в розрізі судів.

І кв. 2014 р (або протягом кварталу при прийнятті бюджету на 2014 рік)

Грицяк В.В. 

Качорак М.В.

 

7.

Привести у відповідність з номенклатурою справ бухгалтерські документи за 2013 рік.

Узагальнення та впорядкування документів.

 

І кв. 2014 р узагальнення

 

постійно

 

Грицяк В.В.

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

8.

Забезпечувати своєчасне використання коштів судів та управління по рахунках в органах державного казначейства.

 

постійно

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

9.

Розробити проект бюджетного запиту на 2014 рік

травень–

червень

2014 р

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

10.

Складання меморіальних ордерів, згідно первинних бухгалтерських документів, контроль за проведенням витрат управління та місцевих судів області відповідно вимог щодо кодів бюджетної класифікації видатків державного бюджету.

 Облік касових та фактичних видатків. Головна книга.

постійно

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

11.

Облік, списання господарських товарів по управлінню та судах області.

постійно

Гринечко В.В.

Горейко Р. О.

Томішак М. Г.

 

12.

Нарахування та виплата заробітної плати працівникам управління та місцевих судів області.

постійно

Качорак М.В. Горейко Р.О.

 

13.

 

 

 

 

 

Робота над листами, документами виконання доручень.

 

постійно

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

 

14.

Оздоровлення суддів та працівників місцевих судів області.

постійно

Томішак М. Г.

 

15.

Проведення розрахунків по комунальних послугах.

постійно

Томішак М. Г.

 

 

16.

Збір і аналіз інформації про потреби на 2015 рік судів області

листопад–

грудень  2014 р

Гринечко В.В.

 

17.

Організувати навчання керівників апаратів (відповідальних працівників) по використанню та належному обліку матеріальних цінностей та інших питаннях пов’язаних з роботою місцевих судів.

по мірі потреби

не менше 1–го разу на квартал

Грицяк В.В.  

 

 

18.

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей в територіальному управлінню та судах області. Провести аналіз поданих інвентаризаційних описів по судах області, порівняти з даними бухгалтерського обліку.

листопад–

грудень

2014 р

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

19.

Упорядкування бухгалтерських документів відповідно до встановленого порядку.

постійно

Грицяк В.В. 

Качорак М.В. Гринечко В.В. Горейко Р.О. Томішак М. Г.

 

 

 

 

 

 

 

Сектор організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій

 

№ з/п

Назва завдання

Термін виконання

Виконавці

Відомості про виконання

1

2

3

4

5

1.

Підготовка та надання до ДСА України інформаційно-аналітичної інформації.

щоквартально

до 15 числа

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

2.

Підготовка та надання до ДСА України доповідної записки про діяльність сектору

до 05 січня

2014 р

до 05 липня

2014 р

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

3.

Забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць працівників територіального управління

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

4.

Організація робіт щодо інсталяції програмного забезпечення

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

5.

Здійснення адміністрування WEB сторінки та використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в територіальному управлінню та місцевих загальних судах

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

6.

Забезпечення введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в територіальному управлінні

у разі потреби

Твердохліб С.В.

 

 

7.

Здійснення робочих поїздок в місцеві суди області з питань, що відносяться до компетенції сектору

у разі потреби

Подольська М.Ю.

 

8.

Вивчення організації роботи місцевих судів та надання методичної допомоги у роботі суду з питань, що відносяться до компетенції сектору

згідно графіку

Подольська М.Ю.

 

9.

Проведення аналізу даних ведення обліково-статистичної роботи територіального управління за 2013 рік та 1-ше півріччя 2014року

січень, липень 2014 р

Подольська М.Ю.

 

10.

Підготовка та подання до ДСА України зведених статистичних звітів за формами № № 1-1, 2-А, 2-Ц, 3, 4,6,7,8

до 20 січня 2014 р

до 20 липня 2014 р

Подольська М.Ю.

 

11.

Підготовка та подання до ДСА України статистичного звіту за формою № 1-л «Звіт про розгляд місцевими загальними судами кримінальних справ за статтями 209, 209.1, 306 КК України»

щоквартально до 15 числа

Подольська М.Ю.

 

12.

Підготовка та подання до ДСА України статистичного звіту за формою № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими судами кримінальних справ», №1-1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження», № 10 «Звіт про звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах»

 

щоквартально до 10 числа

Подольська М.Ю.

 

13.

Оперативне подання інформації та звітів до ДСА України по виборах та щодо застосування Закону України «Про амністію»

в термін визначений ДСА України

Подольська М.Ю.

 

14.

Проведення аналізу даних судової статистики про роботу місцевих судів області за 2013 рік у порівнянні з 2012 роком та 1 півріччя 2014 року з 1 півріччя 2013 року

лютий

серпень

Подольська М.Ю.

 

15.

Підготовка та подання до ДСА України статистичних звітів за формою №№ 6, 7, 8

до 20 січня 2014 р

до 20 лютого 2014 р

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

16.

Взаємозвірка про кількість сформованих карток на особу, стосовно якої судом розглянуто матеріали кримінального провадження (із зазначенням кількості карток, матеріали кримінальних проваджень які надіслані до ТУ ДСА  України)

щоквартально

Подольська М.Ю.

 

 

17.

Проведення навчань для працівників апаратів місцевих судів з питань ведення діловодства, судової статистики та інших питань, що відносяться до компетенції сектору

відповідно до окремого плану

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

18.

Надання пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду

 

у разі потреби

Твердохліб С.В.

 

 

19.

Здійснення контролю щодо використання місцевими загальними судами проекту «електронний суд» (надсилання sms– повідомлень)

в продовж року

Твердохліб С.В.

 

 

20.

Дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп'ютерної мережі.

 

в продовж року

Твердохліб С.В.

 

 

21.

Прийняття участі в нарадах, колегіях, президіях з питань роботи сектору

у разі потреби

Подольська М.Ю.

 

22.

Прийняття участі у навчаннях, семінарах, підвищенні кваліфікації

впродовж року

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

23.

Надання консультативної допомоги працівникам територіального управління, суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

24.

Виконання інших завдань та запланованих заходів, які покладено на сектор

постійно

Подольська М.Ю.

Твердохліб С.В.

 

 

 

25.

Моніторинг використання місцевими загальними судами відеоконференцзв’язку

постійно

Твердохліб С.В.

 

 

 

Сектор матеріально–технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників

 

№ з/п

Назва завдання

Термін виконання

Виконавці

Відомості про виконання

1.

Підготовка та надання до ДСА України інформаційно-аналітичної довідки та критеріїв оцінки  роботи ТУ ДСА України в області

щоквартально до 15 числа

Сушко В.М. Дрогомирецька І.М.

 

2.

Здійснення заходів щодо оформлення правоустановчих документів на нерухоме майно та на земельні ділянки місцевих судів області, відповідно до вимог чинного законодавства

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

3.

Здійснення організаційних заходів щодо відселення сторонніх організацій з приміщень місцевих судів області

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

4.

Співпраця з керівництвом УМВС в області, працівниками спецпідрозділу судової міліції «Грифон» та ДСО щодо координації роботи з питань незалежності та безпеки суддів та працівників судів, охорони приміщень судів, забезпечення належної доставки підсудних до судів, конвоювання

постійно

Сушко В.М.

 

 

5.

Вжиття заходів щодо належної роботи охоронно-пожежної сигналізації в місцевих судах області

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

6.

Здійснення робочих поїздок в місцеві суди області з питань, що відносяться до компетенції сектору

у разі потреби

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

7.

Вивчення організації роботи місцевих судів та надання методичної допомоги у роботі суду з питань, що відносяться до компетенції сектору

згідно графіку

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

8.

Підготовка відомостей до ДСА України про державне майно, яке перебуває на балансі у ТУ ДСА за встановленими формами

на вимогу

Сушко В.М.

 

9.

Подання звіту до ДСА України щодо незалежності та безпеки суддів

щоквартально до 05 числа

Сушко В.М.

 

10.

Подання щомісячної інформації до ДСА України з різних питань

щомісячно

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

11.

Вжиття заходів щодо виконання інструкцій з конвоювання у судах

впродовж року

Сушко В.М.

 

 

12.

Забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень судів

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

13.

Проведення навчань для працівників апаратів місцевих судів з питань роботи сектору

відповідно до окремого плану

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

14.

Ведення списку суддів, які одержали житло, а також тих, які відповідно до чинного законодавства, потребують поліпшення житлових умов

постійно

Дрогомирецька І.А.

 

15.

Здійснення заходів щодо забезпечення суддів та керівників апаратів ЕЦП

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

16.

Прийняття участі в нарадах, колегіях, президіях з питань роботи сектору

постійно

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

17.

Прийняття участі у навчаннях, семінарах, підвищенні кваліфікації

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

18.

Представлення інтересів ДСА України та територіального управління в судах, інших установах та організаціях різних форм власності

впродовж року

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

19.

Вжиття заходів для забезпечення судів належними приміщеннями

постійно

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

20.

Виконання інших завдань та запланованих заходів, які покладено на сектор

постійно

Сушко В.М.

Дрогомирецька І.А.

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з кадрової роботи

 

№ п/п

Назва заходів

Термін

    виконання

Відповідальна особа за виконання

Результат

1.

Подання статистичну звітність з кадрових питань за формами
№ 9–ДС та № 6–ПВ.

до 10 січня       2014 р

Пятничко Р.Й.

 

 

 

2.

Подання інформацію в ДСА України щодо  штатної та фактичної чисельності працівників  місцевих судів області і територіального управління.

щоквартально

Пятничко Р.Й.

 

 

3.

Подання до ДСА України відомості про кількісний та якісний склад державних службовців та службовців місцевих судів і територіального управління

до 05 січня       2014 р

 

Пятничко Р.Й.

 

 

4.

Подати до ДСА України звіт за формою “Ветерани війни”.

березень–квітень

2014 р

Пятничко Р.Й.

 

5.

Організувати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями територіального управління покладених на них обов’язків і завдань  за 2010 рік, долучити бланки щорічної оцінки до особових справ.

до 25 лютого   2014 р

Пятничко Р.Й.

 

 

6.

Розробити план навчання працівників територіального управління на 2014 рік.

протягом року

Пятничко Р.Й.

 

 

 

7.

Провести роботу щодо формування кадрового резерву на заміщення вакантних посад державних службовців територіального управління.

до 15 грудня  2014 р

Пятничко Р.Й.

 

 

8.

Організувати декларування доходів за 2013 рік державними службовцями територіального управління, суддями та працівниками апаратів місцевих судів області, долучити декларації до особових справ та надіслати звіт до ДСА України.

до 10 квітня 2014 р

Пятничко Р.Й.

 

 

 

9.

Готувати доповідну записку про роботу за рік.

до 31 грудня  2014 р

 

Пятничко Р.Й.

 

 

10.

Забезпечувати роботу  щодо формування кадрового резерву на заміщення вакантних посад та надіслати до ДСА України списки осіб, зарахованих до кадрового резерву.

до 31 грудня  2014 р

 

Пятничко Р.Й.

 

 

11.

Забезпечити участь суддів, працівників апаратів місцевих судів області та  спеціалістів територіального управління у процесі підвищення кваліфікації.

відповідно до окремого плану

Пятничко Р.Й.

 

 

 

 

 

12.

Проводити навчання для працівників місцевих судів області, відповідальних за ведення кадрового діловодства.

травень– грудень 2014 р

Пятничко Р.Й.

 

 

13.

Проводити роботу по підбору кандидатів для навчання на факультеті підготовки професійних суддів в Одеській національній юридичні академії та Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого.

травень–серпень

2014 р

Пятничко Р.Й.

 

 

14.

Вивчати  роботу місцевих судів з питань ведення обліку кадрів та кадрового діловодства.

згідно окремого плану

Пяничко Р.Й.

 

 

15.

Представляти інтереси ДСА України та територіального управління в судах.

постійно

Пятничко Р.Й.

 

 

16.

Організовувати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців територіального управління, приймати від претендентів на посади держаних службовців відповідні документи та подавати їх на розгляд конкурсної комісії.

у разі потреби

Пятничко Р.Й.

 

 

 

 

17.

Вести облік  особових справ та трудових книжок державних службовців територіального управління керівників апаратів, вносити відповідні записи.

постійно

Пятничко Р.Й.

 

 

 

 

 

18.

Готувати накази з особового складу та з основної діяльності територіального управління.

постійно

Пятничко Р.Й.

 

 

219.

Підготовка графіку щорічних відпусток працівників територіального управління  та здійснювати контроль за наданням відпусток відповідної тривалості.

постійно

Пятничко Р.Й.

 

 

20.

Готувати  документи для заохочення та нагородження працівників управління.

у разі потреби

Пятничко Р.Й.

 

 

21.

Готувати документи щодо призначення пенсії.

у разі потреби

Пятничко Р.Й.

 

 

22.

Оформляти документи для службових відряджень працівників управління.

у разі потреби

Пятничко Р.Й.

 

 

23.

Оформляти протоколи по соціальному страхуванню

постійно

Пятничко Р.Й.

 

 

24.

Оновлювати інформації з кадрових питань на веб–сайті територіального управління.

постійно

Пятничко Р.Й.

 

 

25.

Виконувати доручення, накази, вказівки, листи ДСА України та керівництва територіального управління з кадрових питань.

постійно

Пятничко Р.Й.

 

 

 

 

                                           

 

Головний спеціаліст з забезпечення договірної та позовної роботи

 

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальний

за виконання

Результати виконання

1.

Представляти інтереси ДСА України та територіального управління в судах.

постійно

Вузніца Н.М.

 

 

2.

Виконувати доручення, накази, вказівки, листи ДСА України та керівництва територіального управління з договірної та позовної роботи.

постійно

Вузніца Н.М.

 

 

 

 

3.

Інформувати юридичне управління ДСА України «Про заходи щодо підвищення ефективності захисту інтересів держави в судах України».

щоквартально

 

Вузніца Н.М.

 

4.

Здійснювати державні закупівлі відповідно до ЗУ «Про державні закупівлі».

в разі необхідності

Вузніца Н.М.

 

5.

Брати участь в семінарах з підвищення кваліфікації.

постійно

Вузніца Н.М.

 

6.

Розміщувати інформацію про державні закупівлі на офіційному сайті територіального управління.

постійно

Вузніца Н.М.

 

 

 

Провідний спеціаліст з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян

 

№ п/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальна

особа за виконання

Результати виконання

1.

Подання аналітичної довідки про розгляд звернень громадян

до 05 січня

2014 р

до 05 липня 

2014 р

 

Сітко В.В.

 

2.

Розгляд звернень (скарги) заяви, громадян

постійно

Сітко В.В.

 

3.

Розміщення інформації про доступ до публічної інформації на
web-сторінці ТУ ДСА України 
в Івано-Франківській області

щоквартально

Сітко В.В.

 

4.

Розгляд звернень громадян про доступ до публічної інформації

постійно

Сітко В.В.

 

 

 

Додаток 1 пункту 7

Плану роботи територіального управління Державної судової

адміністрації України

в Івано–Франківській області

 

 

П Л А Н

проведення територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області вивчення стану організації діяльності місцевих загальних судів області у 2014 році

 

№ з/п

Найменування суду

Коли проводилось вивчення (2007-2012)

Характер проведення вивчення

Термін проведення (заплановано в поточному році)

Характер проведення вивчення

1.

Богородчанський районний суд

10.09.2008

цільове

 

 

13.05-14.05.2009

комплексне

10.11.2011

комплексне

27.11.2013

комплексне

2.

Болехівський міський суд

 

21.12.2007

комплексне

 

 

29-30.06.2011

комплексне

28.05.2013

комплексне

3.

Верховинський районний суд

 

14.04-15.04.2008

комплексне

Травень

Цільове

11.08.2011

комплексне

06.06.2013

комплексне

4.

Галицький районний суд

 

24.05.2007

комплексне

Вересень

Комплексне

20.11.2008

цільове

30.09.2010

комплексне

06.04.2012

комплексне

28.09.2012

цільове

5.

Городенківський районний суд

20.05.-21.05.2010

комплексне

Травень

Комплексне

14.05.2012

комплексне

6.

Долинський районний суд

 

05.06.2012

комплексне

Червень

Комплексне

7.

Івано-Франківський міський суд

 

05-06.03.2012

комплексне

Грудень

Комплексне

8.

Калуський міськрайонний суд

 

16.03.2007

цільове

 

 

21.05.-22.05.2009

комплексне

23.04.2012

комплексне

11.04.2013

цільове

9.

Коломийський міськрайонний суд

 

11.05.2007

комплексне

 

 

10.02.-11.02.2009

комплексне

08.08.2011

комплексне

24.04.2013

комплексне

10.

Косівський районний суд

 

23.10-24.10.2007

комплексне

Вересень

Комплексне

19.03.-20.03.2009

комплексне

04.09.2012

комплексне

11.

Надвірнянський районний суд

 

18.03.2008

цільове

 

 

25.10.2011

комплексне

21-22.03.2013

комплексне

12.

Рогатинський районний суд

 

25.11.2008

комплексне

Жовтень

Комплексне

02.10.2012

комплексне

13.

Рожнятівський районний суд

 

17.09.2007

цільове

 

 

18.10.2011

комплексне

20.11.2013

комплексне

14.

Снятинський районний суд

 

24.09.2009

комплексне

 

 

27.09.2011

комплексне

19.09.2013

комплексне

15.

Тисменицький районний суд

 

06.11.-07.11.2008

комплексне

 

 

22.09.2011

комплексне

24.10.2013

комплексне

16.

Тлумацький районний суд

 

10.06.-11.06.2008

комплексне

Червень

Комплексне

18.02.-19.02.2009

цільове

28-29.03.2011

комплексне

27.06.2012

комплексне

17.

Яремчанський міський суд

 

18.05.2007

комплексне

 

 

26.08.2011

комплексне

05.09.2013

комплексне