flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Основні завдання територіального управління ДСА в Івано-Франківській області

              Основні завдання територіального управління ДСА в Івано-Франківській області:

1) організаційне забезпечення діяльності загальних місцевих судів, яке становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямовані на створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя;

2) забезпечення належних умов діяльності судів загальної юрисдикції, кваліфікаційних комісій суддів, регіональних управлінь Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування;

3) забезпечення у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами незалежності, недоторканності і безпеки суддів.

               Управління ДСА відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує належні умови для діяльності судів, відповідних кваліфікаційних комісій суддів та органів суддівського самоврядування;

2) забезпечує ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, у тому числі бюджетних коштів, аналізує цю роботу;

3) забезпечує у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами, правоохоронними органами незалежність, недоторканність і безпеку суддів;

4) організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та приміщень судів, їх технічне оснащення та укладає відповідні договори;

5) узагальнює потреби судів, відповідних кваліфікаційних комісій, органів суддівського самоврядування в матеріально-технічному забезпеченні та здійснює його відповідно до бюджетних асигнувань;

6) упроваджує у судах комп’ютеризацію для судочинства, діловодства та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності, забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу;

7) організує роботу служби судових розпорядників;

8) забезпечує виконання вимог законодавства щодо використання символів судової влади у приміщеннях судів та суддями під час здійснення судочинства;

9) координує діяльність керівників апарату судів, вивчає практику   організації  діяльності   судів,   вносить  пропозиції   щодо   її вдосконалення;

10) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує у межах своїх повноважень потребу у спеціалістах, вносить пропозиції щодо замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

11)  надає методичну та практичну допомогу щодо формування особових справ державних службовців апарату судів;

12) забезпечує   проходження   навчальної   практики   в   судах, розробляє відповідні програми, бере участь у розробленні пропозицій та програм підготовки юридичних кадрів;

13) координує роботу судів з питань прийняття на державну службу, переміщення державних службовців, присвоєння їм рангів, надання відпусток, готує та надає судам методичні та інструктивні матеріали з цих питань;

14) погоджує   у   встановленому   порядку   з   ДСА   України призначення      на      посади      керівників     структурних      підрозділів територіального управління;

15) вивчає  потребу в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців апарату судів, готує пропозиції з цих питань та забезпечує організацію цієї роботи в судах;

16) організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву у відповідних судах;

17) контролює стан   діловодства   у   місцевих   судах,   надає методичну та практичну допомогу відповідним судам з питань організації обліково-статистичної роботи, діловодства та архіву;

18) бере   участь   у   підготовці    матеріалів   для формування пропозицій    до  бюджету   судів;

19) здійснює у межах своєї компетенції соціальне забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апарату судів;

20) бере участь у межах своєї компетенції у здійсненні заходів щодо забезпечення медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування суддів та працівників апарату судів, а також у забезпеченні їх благоустроєним житлом;

21) здійснює видатки на поховання та увічнення пам'яті суддів, у тому числі суддів у відставці;

22) забезпечує     у     взаємодії     з     органами     суддівського самоврядування,    судами,    правоохоронним   органами    незалежність, недоторканність і безпеку суддів;

23) здійснює планово-фінансову діяльність та бухгалтерський облік у місцевих загальних судах;

24) бере участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до умов оплати праці працівників апарату судів та територіальних управлінь;

25) організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та приміщень   судів,   їх  технічне   оснащення   та  укладає   відповідні договори;

26) здійснює   заходи   щодо   розміщення   та      організаційного забезпечення роботи відповідних кваліфікаційних комісій суддів, регіональний управлінь Національної школи суддів України, органів суддівського самоврядування;

27) узагальнює   потреби   судів,   відповідних   кваліфікаційних комісій, органів суддівського самоврядування в матеріально-технічному забезпеченні та здійснює його відповідно до бюджетних асигнувань;

28) упроваджує    у судах   комп’ютеризацію   для судочинства, діловодства та    інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності,  забезпечує  суди  необхідними   технічними   засобами фіксування судового процесу;

29) проводить за результатами роботи місцевих судів усебічне вивчення обсягу їхньої роботи, стану кадрового, фінансового і матеріально-технічного забезпечення та вносить на розгляд ДСА України обґрунтовані пропозиції щодо можливої зміни кількості суддів та працівників апарату місцевих судів;

30) бере участь в організації роботи зі створення бібліотек судів та формуванні їх фондів;

31) забезпечує виконання вимог законодавства щодо використання символів   судової  влади   у   приміщеннях  судів   та   суддями   під   час здійснення судочинства;

32) здійснює згідно   із   законодавством   функції   з   управління об'єктами державної власності;

33) здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, а також організаційне забезпечення розгляду кваліфікаційними комісіями та органами суддівського самоврядування заяв та скарг на діяльність суддів, виявляє причини і умови, що породжує скарги громадян, та вживає заходів до їх усунення;

34) бере участь у роботі з удосконалення законодавства, в розробці проектів нормативно-правових актів;

35) представляє в установленому законодавством порядку інтереси ДСА в  судах України, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях;

36) здійснює інші повноваження, визначені актами законодавства.