flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Косівський районний суд

 ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області

                      І.М. Андрієчко

12 вересня 2014 року

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

 

за результатами перевірки

стану організації роботи апарату

Косівського районного суду

за 2013 та перше півріччя 2014 року

 

Відповідно до статті 146, 148 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»; Положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 05 квітня 2011 року №82; Плану роботи територіального управління на 2014 рік, затвердженого наказом територіального управління від 18 грудня 2013 року №41; наказу територіального управління від 24 лютого 2012 року №06/2 «Про затвердження порядку, плану та складу робочої групи для проведення перевірки (вивчення) стану організації роботи апаратів місцевих загальних судів області» зі змінами; наказу територіального управління від 27 серпня 2014 року №03-03/17 – 04 вересня 2014 року перевірено (вивчено) організацію роботи апарату Косівського районного суду Івано-Франківської області з питань, віднесених до компетенції територіального управління робочою групою у складі: Грицяк В.В. – начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Сушка В.М. – завідувача сектору матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників; Пятничка Р.Й. – головного спеціаліста з кадрової роботи; Гринечка В.В. головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Сітко В.В. – провідного спеціаліста з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями.

Перевірка стану організації роботи апаратів місцевих загальних судів області є одним з важливих методів організаційного забезпечення їх діяльності, має за мету виявити позитивний досвід роботи для подальшого його розповсюдження, а також виявити недоліки та причини їх походження, допомогти в розробленні заходів щодо усунення цих недоліків, оптимізувати та максимально удосконалити роботу суду.

Об’єктом дослідження була перевірка (вивчення) стану організації роботи апарату Косівського районного суду за 2013 та перше півріччя 2014 року, а також факти, викладені у скарзі працівників суду.

ВЕДЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ

Штатний розпис

Аналіз штатного розпису Косівського районного суду Івано-Франківської області за 2013 рік та 1 півріччя 2014 року свідчить про те, що керівництвом суду своєчасно затверджувався штатний розпис суду та вносились відповідні зміни з урахуванням вимог законодавства.

15.01.2013 року затверджено штатний розпис суду на 2013 рік. 15.11.2013 року затверджувались зміни до штатного розпису на 2013 рік.

15.01.2014 року затверджено штатний розпис суду на 2014 рік.

Штатний розпис суду за 2013 рік зберігається в керівника апарату суду.

 

Формування штату та заповнення вакансій

Згідно штатного розпису Косівського районного суду Івано-Франківської області на 2013 рік штатна чисельність працівників суду області становила 32 штатні посади, з них: суддів – 6; працівників апарату суду – 26.

Станом на 01.01.2014 року фактична чисельність працівників Косівського районного суду становила 31 одиницю, з них: суддів – 6, державних службовців – 21, службовців – 2, інших працівників – 2.

Станом на 04.09.2014 року в Косівському районному суді є одна вакантна посада заступника керівника апарату суду.

З 02.10.2006 року Мельничук Іванна Степанівна призначена на посаду керівника апарату Косівського районного суду.

Наказом від 09.09.2010 року № 106 на посаду заступника керівника апарату Косівського районного суду з 09.09.2010 року призначено судового розпорядника Дебринюк Наталію Василівну, однак на даний час вона знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею дворічного віку.

 

Розподіл функціональних обов’язків та наявність посадових інструкцій

Впродовж 2013 та 6 місяців 2014 року розподіл функціональних обов’язків між працівниками апарату суду здійснювався на підставі затверджених керівником апарату суду посадових інструкцій працівників апарату суду, які визначали основні завдання та обов’язки працівників, їх підпорядкованість, права, відповідальність. Кожен працівник апарату суду ознайомлений з посадовою інструкцією під розпис.

Відповідно до рекомендацій щодо застосування Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 року №14, наказом керівника апарату Косівського районного суду затверджено посадову інструкцію помічника судді. Із затвердженими посадовими інструкціями помічники  ознайомлені особисто під розпис та кожному видано під розпис копію посадової інструкції.

Контроль за виконанням трудової та виконавської дисципліни

В суді приділяється належна увага контролю за станом виконавської та трудової дисципліни.

Наказом голови суду затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Косівського районного суду.

Облік робочого часу працівників суду здійснюється шляхом ведення книги обліку виходу на роботу працівників суду та табелю обліку робочого часу. Табель складається щомісячно, підписується головою суду та відповідальною особою за складання табелю.

Впродовж 2013 року працівники апарату суду до дисциплінарної відповідальності не притягувались.

В 2014 році оголошено догану помічнику судді Мицкану Віталію Володимировичу та діловоду Федорчуку Віктору Ярославовичу за неналежне виконання службових обов’язків.

Стан роботи щодо проведення щорічних оцінок та атестацій відповідно до Закону України «Про державну службу»

На виконання вимог п. 3 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року №1922, з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у Косівському районному суді відповідно до наказу № 02-03 від 01 листопада 2013 року 15 листопада 2013 року проведено атестацію державних службовців за результатами їх роботи, ділових та професійних якостей, при виконанні службових обов'язків.

За рішенням атестаційної комісії працівникам апарату суду рекомендовано здобути освіту молодшого спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», а саме: секретарям судового засідання Удудяк Інні Анатоліївні, Лазорик Любов Василівні, Корбутяк Наталії Михайлівні, секретарю Косівського районного суду – Лаюк Ірині Михайлівні. Однак станом на час проведення перевірки згадані працівники не вступили до вищих навчальних закладів для здобуття відповідної освіти.

В 2013-2014 роках на виконання листів територіального управління проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2012-2013 роках. Інформації про результати проведення щорічної оцінки надіслано до територіального управління.

Державні службовці ознайомлені з Порядком проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Косівського районного суду покладених на них обов'язків і завдань. При проведенні щорічної оцінки здійснено процедуру проведення щорічної оцінки державних службовців за наступними етапами: підготовчий період, оцінювання, співбесіду, підписання результатів та обговорення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2012-2013 роках. Заповнені бланки щорічної оцінки державних службовців долучені до особових справ.

 

Щодо ведення особових справ працівників та трудових книжок

Особові справи суддів і державних службовців суду ведуться згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади» зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 56. В них знаходять відображення всі зміни, що відбуваються.

Порядок зберігання трудових книжок працівників суду відповідає вимогам Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 року № 58.

В суді ведеться книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

Відомості про призначення, переведення на іншу посаду, присвоєння чергових рангів, про заохочення вносяться в трудові книжки відповідно до наказів.

Всі трудові книжки зберігаються у металевому сейфі, який знаходиться в кабінеті керівника апарату суду. В процесі вивчення стану ведення та обліку трудових книжок працівників Косівського районного суду недоліків не виявлено.

Оригінали наказів зберігаються в номенклатурних справах за видами діяльності, відповідно до номенклатури справ суду на 2013-2014 роки. Із змістом наказу працівники, щодо яких видано наказ, ознайомлюються на звороті під розпис. Реєстрація наказів ведеться в журналі реєстрації наказів.

Присвоєння рангів державним службовцям Косівського районного суду здійснюється у відповідності до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 року зі змінами та доповненнями та Положення Про ранги державних службовців, яке затверджене Постановою КМУ від 19.06.1996 року № 658.

Встановлення та обчислення надбавки на державній службі за вислугу років працівникам апарату Косівського районного суду здійснюється у відповідності до Постанови КМУ від 03.05.1994 року «Про порядок обчислення стажу державної служби» зі змінами та доповненнями.

Під час перевірки номенклатурних справ «02-02 Накази суду з основної діяльності» (оригінали), «02-03 Накази суду з особового складу (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, щорічна оцінка державних службовців, продовження строку перебування на державній службі, допуск та дозвіл до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; довгострокові відрядження в межах України та за кордон; відпусток по догляду за дитиною та за власний рахунок» (оригінали), «02-04 Накази суду з адміністративно-господарськких питань» (оригінали), «02-05 Накази суду про відрядження працівників» (оригінали), «02-06 Накази про надання відпусток (щорічних основних, в зв’язку з навчанням, додаткових, творчі, соціальні)» (оригінали), порушень не виявлено, наявні підписи працівників апарату суду.

В суді реєстрація наказів ведеться у журналі реєстрації наказів суду за календарними роками, журнал прошитий, пронумерований і скріплений гербовою печаткою.

В Косівському районному суді на 2013 та 2014 роки складені графіки надання відпусток суддям та працівникам апарату суду.

Упродовж 2013 року була організована робота із залучення працівників Косівського районного суду до проходження підвищення кваліфікації шляхом направлення їх на навчання.

Так, у Національній школі суддів України та її Львівському регіональному відділенні впродовж 2013 року пройшли навчання з підвищення кваліфікації  2 працівники апарату суду.

Також протягом 2013 року в Косівському районному суді проведено 19 (дев’ятнадцять) навчань для працівників суду.

Впродовж першого півріччя 2014 року організована робота із залучення працівників Косівського районного суду до проходження підвищення кваліфікації шляхом направлення їх на навчання. Так, у Національній школі суддів України та її Львівському регіональному відділенні впродовж І-півріччя 2014 року пройшли навчання з підвищення кваліфікації 2 працівники суду.

В Косівському районному суді ведеться журнал обліку печаток і штампів суду. В журналі обліку печаток і штампів суду робляться всі відмітки про передачу печаток та штампів на час відсутності відповідальної особи.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

При проведенні вибіркового огляду обладнання, устаткування та інвентарю відмічено, що необоротні активи, які є в наявності у суді на період вивчення роботи, зберігаються належним чином. Інвентарні номери є на всіх основних засобах. Облік матеріальних цінностей (журнал обліку) ведеться, документи зберігаються в окремій папці номенклатурна справа № 01-98 «Журнал обліку основних засобів».

Згідно з рахунком 105 «Транспортні засоби» у суді наявний автомобіль марки DAEWOO SENS номерний знак АТ 9483 АН, який закріплений Наказом № 02-04/159 від 08.07.2014 року «Про передачу автомобіля» за керівником апарату Мельничук І. С., а на час перебування у відпустці за в. о. керівника апарату Губчук Д. Ю. Автомобіль знаходиться в задовільному стані та потребує часткового ремонту. На час огляду автомобіля показники спідометра автомобіля відповідають журналу реєстрації подорожніх листів службового легкового автомобіля, який ведеться відповідальним працівником суду.

Матеріально відповідальними особами в Косівському районному суді відповідно до наказу № 02-01/11 від 01.06.2012 року «Про призначення матеріально відповідальними особами Мусорук Н. І., Шлімкевич Я. М.» призначено старшого секретаря суду Мусорук Н.І. та головного спеціаліста з інформаційних технологій Шлімкевич Я.М. Договори про повну матеріальну відповідальність працівника укладений між Косівським районним судом в особі голови суду та старшим секретарем суду Мусорук Н.І. і головним спеціалістом з інформаційних технологій Шлімкевич Я.М., які визначені матеріально-відповідальними особами суду відповідно до наказу.

Відповідно до Наказу № 02-04/170 від 21.07.2014 року «Про створення постійно діючої комісії по списанню матеріальних цінностей» в суді створена комісія по списанню матеріальних цінностей в складі Голови комісії Мельничук І. С. та членів комісії: Мусорук Н. І. та Березовського Н. Т.

Облік особистих речей працівників апарату суду здійснюється у відповідності до затверджених договорів відповідального зберігання ТМЦ, які зберігаються в окремій папці «01-54. Договори про повну матеріальну відповідальність зберігання майна суддів та працівників апарату суду», в якому зберігаються 75 договорів відповідального зберігання від 2008 року по даний час (44 договори на суму 65886,02 грн. діють) та номенклатура «01-104 Реєстри договорів відповідального зберігання», яка прошнурована, понумерована і скріплена гербовою печаткою. Всі договори прошиті, пронумеровані, підписані, скріплені підписами осіб та гербовою печаткою суду.

Облік надходження та витрат маркованої продукції в суді ведеться належним чином у номенклатурі «01-52 Накладні та акти списання поштових витрат», окремо ведеться реєстр простої, рекомендованої та розносної кореспонденції. Марки та марковані конверти зберігаються в сейфі суду. Квитанції на рекомендовану пошту прикріплені до реєстрів на відправлення рекомендованої кореспонденції за відповідний робочий день.

Видача та списання матеріалів, господарських товарів, малоцінного та швидкозношуваного інвентарю проводиться згідно актів і відомостей витрат матеріалів на потреби установи з дотриманням єдиних вимог, затверджених спільним наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 року № 142/181 «Про затвердження типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ». Відповідно в суді ведуться наступні номенклатурні справи: «01-50 Накладні та акти списання малоцінних і швидкозношуваних товарно-матеріальних цінностей» та «01-51 Накладні та акти списання основних засобів» Облік (надходження - списання) основних засобів в розрізі рахунків бухгалтерського обліку ведеться відокремлено, підсумовано обороти на початок року, по місяцях та на кінець року.

Придбані господарські товари використанні належним чином та за призначенням.

Одночасно є потреба в заміні старих моніторів на нові та додаткова потреба в принтерах.

Архів Косівського районного суду знаходиться на 2 поверсі у двох кімнатах, обладнаний пожежною сигналізацією. При веденні архівної роботи суд керується Інструкцією про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до держаних архівів судових справ та документів діяльності суду. Документи в архіві, які підлягають списанню не впорядковані і не списані. Документи, які підлягають зберіганню в архіві, також необхідно впорядкувати в хронологічному порядку.

Прилегла територія, горище та інші приміщення суду потребують впорядкування та вивезення нагромадженого сміття.

Всі судді Косівського районного суду забезпечені мантіями та нагрудними знаками судді. Згідно з даними бухгалтерського обліку в наявності є 6 мантії та 6 нагрудних знаки судді.

Відповідальним працівником впорядковані виписки з судового збору за 2013 рік , які зберігаються в окремих папках.

За 2014 рік згідно номенклатури справ на 2014 рік у Косівському районному суді Івано-Франківської області присутні номенклатури «01-71 Листування з ТУ ДСА України в Івано-Франківській області щодо обліку сум судового збору», «01-71.1 Виписки про сплату судового збору», в якому присутні всі виписки з початку 2014 року по даний час, «01-71.2 Звіти про надходження коштів судового збору», в якому зберігаються щомісячні звіти про надходження та повернення коштів судового збору із супровідними листами, а також матеріали, що стосуються звітності по судовому збору, «01-71.3 Ухвали, довідки про повернення коштів по сплаті судового збору», яка містить копії ухвал про повернення судового збору.

 

ТЕХНІЧНИЙ СТАН БУДІВЛІ СУДУ, ОХОРОНА ПРИМІЩЕННЯ

Косівський районний суд Івано-Франківської області розташований у двохповерховій цегляній будівлі за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 50. Будівля перебуває у державній власності – держава в особі ВРУ, право оперативного управління належить Косівському районному суду. Свідоцтво на право власності виготовлено 27 січня 2004 року. Загальна площа будівлі і приміщення суду становить 706,8 м. кв. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку до цього часу не виготовлені. Крім того на території суду розташована будівля, в якій знаходяться 2 гаражі і добудований 2 поверх. На згадану будівлю немає жодних документів.

Відповідно до ДБН В 2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди» та Переліку вимог, що пред’являються до приміщень районних (міських) судів, затвердженого ДСА України від 15.05.2003 року, погодженого Радою суддів України від 27.06.2003 року адміністративне приміщення Косівського районного суду знаходиться у доброму технічному стані, у більшій мірі не відповідає вищезазначеним нормам, а саме:

-         в суді є 3 зали судових засідань (1 для слухання кримінальних справ 2 – для цивільних) при потребі не менше 4;

-         відсутні нарадчі кімнати, які примикають до залів судових засідань;

-         не всі працівники апарату забезпечені належними кабінетами.

-         наявні тільки 1 камера для підсудних та приміщення для конвою. Проте ці приміщення знаходяться в підвалі, де є сирість та недостатнє освітлення, не відповідають вимогам Інструкції з організації конвоювання і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 20.01.2005 року №60дск, погодженої Верховним Судом Україниза призначенням не використовуються.

Наявний окремий заїзд для конвою, окремий вхід, та сходова клітка, по якій підсудних доставляють у зал судового засідання.

На виконання Спільного наказу ДСА та МВС України від 06.09.2004 року №1003 «Про затвердження Інструкції про порядок організації підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень суду» у приміщеннях суду встановлено та налаштовано 6 тривожних кнопок з виведенням їх на пульт судової міліції «Грифон».

Зали судових засідань облаштовані державною символікою.

В холі та коридорах на двох поверхах суду облаштовано інформаційний куток для громадян, куток цивільної оборони, дошку оголошень, план евакуації населення та інші корисні посилання.

При вході у суд встановлено пандус, проте відсутня кнопка виклику для доступу до суду людей з обмеженими фізичними можливостями.

Забезпечення незалежності та безпеки суддів, працівників апарату суду, охорони приміщення суду в Косівському районному суді поставлено на належному рівні, а саме:

а) встановлена і функціонує охоронно-пожежна сигналізація;

б) встановлена і функціонує охоронна сигналізація ДСО;

в) забезпечується пропускний режим в робочий час, ведеться журнал відвідувачів суду працівниками судової міліції «Грифон»;

д) виділено кімнату відпочинку для працівників спецпідрозділу судової міліції «Грифон» проте у кімнаті встановлено вікно без скла;

е) при вході у суд встановлений і функціонує стаціонарний метало-детектор;

є) встановлено камери схову для речей громадян;

ж) у залі судового засідання для слухання кримінальних справ встановлено металеве загородження та тривожна сигналізація;

з) частина вікон у будівлі суду (23) заґратовані;

і) головою суду та керівником апарату вжито всі основні заходи для забезпечення безпеки суддів та працівників апаратів судів.

 

ПЕРЕВІРКА ФАКТІВ, ВИКЛАДЕНИХ У СКАРЗІ ПРАЦІВНИКІВ КОСІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

Індексація заробітної плати працівникам суду проводиться у встановленому Законом порядку відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого постановою Кабінетом міністрів України від 17.07.2003 року №1078, постанови Кабінету міністрів України від 13.06.2012 року № 526 «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення», постанови Кабінету міністрів України від 29.01.2014 року №36 «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» та листа Міністерства праці та соціальної політики України від 20.09.2007 року №59/10/136-07.

Премії призначаються керівництвом суду в розмірі 10%, а разові премії з економії фонду оплати праці у сталому визначенні (всім працівникам однакові). В 2012 році до святкування «Дня юриста» працівникам апарату надано премію в розмірі − 200 грн., до святкування «Дня працівника суду» надано премію в розмірі середньомісячної заробітної плати. У 2013році згідно наказів керівника апарату Косівського районного суду до
«Дня 8–Березня» виплачено премію в розмірі − 100 грн.,
до «Дня Незалежності» та «Дня працівника суду» в розмірі – 500 грн. (всім працівникам).

Дисциплінарне стягнення застосовувалось до Черненької Жанни Петрівни 19.03.2012 року і достроково було знято 13.06.2012 року.
ми. 05.08.2014 року оголошено догану помічнику судді Мицкану Віталію Володимировичу та 13.08.2014 діловоду Федорчуку Віктору Ярославовичу за неналежне виконання службових обов’язків.

Що стосується придбаних дивана, холодильника, телевізора та мікрохвильової печі – за бюджетні кошти для Косівського районного суду ці речі не закуплялись, а якщо й знаходяться в суді то на позабалансовому обліку, тобто з особою укладено договір відповідального зберігання речей.

В Косівському районному суді на позабалансовому обліку, відповідно до договорів відповідального зберігання речей знаходяться: диван – 2 шт., холодильник – 3 шт., мікрохвильова піч – 1 шт., телевізор – 2шт., газова плита – 1 шт., акваріум – 1 шт.,стіл – 2 шт., стіл приставний – 1шт., стіл під телефон – 1 шт., електричний чайник –1 шт., картина – 6 шт., годинник – 2 шт., крісло – 2 шт., килимове покриття; вентилятор – 1 шт., лампа настільна – 1 шт., телефонний апарат – 1 шт., сейф – 1 шт., набір канцелярський для стола – 1шт.

В Косівському районному суді протипожежну сигналізацію встановлено та налаштовано в I кварталі 2008 року. З того моменту і по даний час повідомлень про вихід з ладу згаданої сигналізації від суду до територіального управління не надходило.

Відповідно до кошторису витрат на відповідні фінансові роки у Косівському районному суді проведено капітальний ремонт на загальну суму 600 000 грн. Зокрема, у 2003 році профінансовано 20 000 грн.,у 2005 році 200000 грн., та у 2006 році 380000 грн. Проведення ремонту включало заміну та модернізацію системи опалення.

На балансі Косівського районного суду знаходиться два кондиціонери, що складаються з двох блоків керування та двох спліт-блоків, загальною вартістю 2 650,00 грн. Один кондиціонер встановлено в кабінеті судді Косівського районного суду Бельмеги Мирослава Васильовича, інший – судді Косівського районного суду Крилюк Марії Іванівни.

Косівський районний суд регулярно забезпечується поштовими марками та конвертами для відправлення поштової кореспонденції. Так, в 2013 році суд забезпечений марками на загальну суму 65000 грн. та конвертами на загальну суму 5038.00 грн., в 2014 році поштових марок Косівському суду видано на суму 23000 грн. та конвертів на суму 940,00 грн.

Голові проспілкової організації Косівського районного суду
Мицкану В.В. територіальним управлінням надано відповідь 16.06.2014 року
вих. №04-36/555 на запит №5 від 27.05.2014р. в якому йшлось, що згідно особових карток працівників суду у 2008 році проводилось утримання профспілкових внесків з працівників. Відповідно до заяв працівників Косівського районного суду з 2009 року утримань профспілкових коштів не було.

В 2013 році між територіальним управлінням та приватним підприємцем Белей М.М. укладено договір купівлі-продажу № 43 від 23 квітня 2013 року на закупівлю електричних лампочок потужністю 100 Вт в кількості 5000 штук. 06 червня 2013 року згідно накладної від 6 червня 2013 року Косівському районному суду видано 300 електричних лампочок потужністю 100 Вт. Впродовж 2013 року від Косівського районного суду наказів про оплату праці за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників не надходило, тому і доплата не проводилась.

Вартість рекомендованого листа з повідомленням про вручення відповідно до тарифів УДП поштового зв’язку «Укрпошта» становить 8,30 грн., якщо вага конверта не перевищує 20 грам.

Відповідно до укладених трудових угод в Косівському районному суді працювали з 04.05.2011 року по 30.06.2014 року Гах Світлана Василівна, з 01.11.2012 року по 30.06.2014 року Петрів Любов Богданівна.

Том’юк Мирослав Петрович працював у Косівському районному суді на підставі трудової угоди з 15.10.2010 року по 31.12.2010 року, та з 04.01.2011 року по 30.06.2011 року.

Пасайлюк Ігор Миколайович був призначений на посаду завідувача господарством Косівського районного суду з 01.09.2012 року та звільнений із займаної посади 24.09.2012 року.

Коршок Андрій у трудових відносинах з Косівським районним судом не перебував.

Згідно заяв працівників Косівського районного суду з січня 2009 року утримання профспілкових внесків було зупинено. В травні 2014 року на підставі заяв працівників Косівського районного суду поновились утримання профспілкових внесків з заробітної плати працівників.

Що стосується моменту направлення судом запитів на отримання РНОКПП то слід зауважити, що процесуальними законами визначені такі форми судових рішень: рішення, постанова, вирок, ухвала, судовий наказ.  Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст.17 Закону України «Про виконавче провадження» підлягають виконанню державною виконавчою службою такі виконавчі документи:

1) виконавчі листи, що видаються судами, і накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду та рішень Міжнародного  комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті; 

2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

3) судові накази.

Усі виконавчі документи видані судом повинні відповідати вимогам ст.18 Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином є очевидним, що в тому випадку коли, як виконавчі документи до виконання звертаються ухвала суду, постанова, судовий наказ, вони повинні відповідати вимогам ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», в тому числі повинні містити РНОКПП. Очевидним є те, що така інформація вноситься до судового рішення  під час виготовлення його проекту, тобто до моменту проголошення судового рішення та набрання ним законної сили. З цього випливає доцільність надіслання запитів до органів фіскальної служби до набрання рішенням законної сили. Крім того, слід звернути увагу що наказом ДСА України №30/44 від 26.02.2013 року «Про затвердження Порядку надання судам загальної юрисдикції інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків, боржників та стягувачів», прямо не заборонено направляти запити на отримання РНОКПП боржника та стягувача до моменту набрання рішенням законної сили.

Зважаючи на вищенаведене територіальне управління вважає, що обставини викладені у скарзі є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності.

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

За результатами перевірки роботи апарату Косівського районного суду за 2013 та перше півріччя 2104 року з питань, що входять до компетенції територіального управління з метою усунення недоліків та вдосконалення організації роботи суду рекомендуємо:

Голові суду:

- затвердити план заходів по усуненню виявлених недоліків;

- вжити заходів щодо керівника апарату суду через допущені порушення в організації діяльності суду.

Керівнику апарату суду результати вивченої роботи обговорити на нараді працівників суду, прозвітувати на зборах суддів у відповідності до п. 2 ст. 149 Закону України «Про судоустрій і статус» та розробити заходи по усуненню виявлених недоліків, а саме:

- дотримуватися вимог Національного стандарту України «Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 року № 55;

- в наказах про надання відпусток суддям Косівського районного суду вказувати період відпустки в робочих днях поряд з календарними;

- відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року №1922 вжити заходів організаційного характеру щодо працівників апарату суду, яким рішенням атестаційної комісії рекомендовано здобути освіту.

- підтримувати приміщення суду та прилеглої території в належному стані;

- придбати господарсько-будівельні товари (в межах коштів виділених на Косівський районний суд), документи направляти до територіального управління, з врахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 99 від 23.03.2014 р., № 128 від 23.04.2014 р., № 131 від 16.04.2014;

- впорядкувати горище суду та прилеглу територію суду (вивезти нагромаджені побутові відходи);

- впорядкувати документи в архіві, не створювати нагромадження документів, термін зберігання яких минув, їх необхідно списати і знищити. Прибрати нагромадження паперів біля системи опалення в приміщенні архіву суду;

- укласти договір на вивіз сміття, відповідні документи направити до територіального управління;

- провести ремонт шафи в кабінеті помічників суддів;

- впорядкувати матеріальні цінності які підлягають списанню (в т. ч. друкарські машинки, які не використовуються та знаходяться в неробочому стані);

- провести заміну старих моніторів на нові;

- при додатковій (нагальній) потребі придбати додатково принтери;

- з метою збереження енергоресурсів провести заміну лампочок денного освітлення;

- постійно використовувати нормативно-правову базу законодавства щодо фінансово-господарської діяльності суду;

- звернутись в БТІ для замовлення виготовлення нового технічного паспорта на приміщення суду та будівлі з гаражами на території суду, договір направити до територіального управління;

- після отримання технічного паспорта звернутись у реєстраційну службу для перереєстрації права власності на будівлі суду, власником будівель вказати – державу в особі КМУ, уповноважений здійснювати управління майном – ДСА України, право оперативного управління – ТУ ДСА України в Івано-Франківській області;

- виготовити правовстановлюючі документи на земельну ділянку;

- впорядкувати камеру для підсудних та приміщення для конвою у відповідності до вимог Інструкції;

- перед будівлею та у приміщенні позначити краї сходів яскраво-жовтою фарбою (ширина смужки не більше 10 см.) для людей з вадами зору;

- встановити кнопку виклику при вході у суд;

- аналітичну довідку щодо перевірки (вивчення) стану організації роботи апарату суду за 2013 та перше півріччя 2104 року обговорити на оперативній нараді працівників суду та направити до територіального управління розроблений та затверджений план заходів щодо усунення недоліків до 24 вересня 2014 року.

 

Голова робочої групи –
Завідувач сектору матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників

 

Члени робочої групи:

 

                                   В.М. Сушко

Начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

 

                                   В.В. Грицяк

Провідний спеціаліст з діловодства, контролю та роботи зі зверненнями

 

                                       В.В. Сітко

Головний спеціаліст з кадрової роботи

                              Р.Й. Пятничко

 

Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

                               В.В. Гринечко