flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналітична довідка за результатами перевірки (вивчення) стану організації роботи апарату Городенківського районного суду за 2013 та перший квартал 2014 року

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області

 (підпис) І.М. Андрієчко

04 червня 2014 року

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

 

за результатами перевірки

стану організації роботи апарату

Городенківського районного суду

за 2013 та перший квартал 2014 року

 

Відповідно до статті 146, 148 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»; Положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 05 квітня 2011 року №82; Плану роботи територіального управління на 2014 рік, затвердженого наказом територіального управління від 18 грудня 2013 року №41; наказу територіального управління від 24 лютого 2012 року №06/2 «Про затвердження порядку, плану та складу робочої групи для проведення перевірки (вивчення) стану організації роботи апаратів місцевих загальних судів області» зі змінами; наказу територіального управління від 15 квітня 2014 року №03-03/06 – 28 травня 2014 року перевірено (вивчено) організацію роботи апарату Городенківського районного суду Івано-Франківської області з питань, віднесених до компетенції територіального управління робочою групою у складі: Грицяк В.В. – начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Сушка В.М. – завідувача сектору матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників; Подольської М.Ю. – завідувача сектору організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій; Пятничка Р.Й. – головного спеціаліста з кадрової роботи; Гринечка В.В. головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.

Перевірка стану організації роботи апаратів місцевих загальних судів області є одним з важливих методів організаційного забезпечення їх діяльності, має за мету виявити позитивний досвід роботи для подальшого його розповсюдження, а також виявити недоліки та причини їх походження, допомогти в розробленні заходів щодо усунення цих недоліків, оптимізувати та максимально удосконалити роботу суду.

Об’єктом дослідження була перевірка (вивчення) стану організації роботи апарату Городенківського районного суду за 2013 та перший квартал 2014 року.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ З ВЕДЕННЯ СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ, ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВУ СУДУ

Під час вивчення роботи Городенківського районного суду щодо організації роботи з ведення діловодства та обліково-статистичної роботи охоплено ряд питань, а саме:

- складання номенклатури справ суду;

- реєстрація та облік звернень громадян;

- порядок приймання судових справ і кореспонденції;

- реєстрація та облік судових справ і матеріалів;

- приймання, облік і зберігання речових доказів та особистих документів у судових справах;

- ведення автоматизованої програми «Д-3»;

Ведення судового діловодства в Городенківському районному суді в 2013 році здійснювалось згідно з вимогами Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України 27.06.2006 року № 68, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 року №860/12734 зі змінами і доповненнями.

В 2014 році ведення діловодства Городенківського районного суду здійснюється згідно з Положенням про автоматизовану систему документообігу суду та вимогами Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому судді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України 17.12.2013 року № 173.

Позовні заяви, апеляційні скарги, судові справи (матеріали кримінального провадження), а також інші документи і матеріали, що стосуються розгляду справ у суді, приймаються та реєструються в автоматизованій системі документообігу суду відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Під час перевірки, спеціалістами територіального управління були надані відповідні роз’яснення працівникам апарату суду по всім питанням, які викликають труднощі у роботі.

Одним зі способів контролю виконання запланованих заходів є обговорення їх наслідків на виробничих нарадах, які проводяться головою суду Корюкіною М.П., керівником та заступником керівника апарату суду. Метою нарад є обговорення підсумків роботи суду за рік, півріччя, роботи канцелярії суду, питання навчання працівників суду і підвищення їхнього професійного рівня, обговорення листів апеляційного суду Івано-Франківської області, трудової та виконавської дисципліни колективу суду, тощо.

Журнали вхідної кореспонденції у 2013 році велись згідно вимог Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді та встановленого зразка (додаток 1). Програмою «Д-3» щоденно роздруковується реєстр вихідної та вхідної кореспонденції.

Реєстрація та облік звернень громадян в Городенківькому районному суді

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» голова Городенківського районного суду здійснює прийом громадян перший та четвертий понеділок кожного місяця, заступник голови суду – другий та третій вівторок кожного місяця, керівник апарату – кожного вівторка, заступник керівника апарату – щоп’ятниці. Графік прийому затверджений наказом голови суду від 07.05.2014 року № 106 і розміщений на дошці оголошень в приміщенні суду.

Станом на 28.05.2014 року на прийомі у голови суду
Корюкіної М.П. в журналі особистого прийому зареєстровано 11 громадян, у керівника апарату – 1. На час перевірки в суді зареєстровано 4 письмових звернення. В 2013 році також 4. На звернення громадян заведено переведення та картка реєстрації, яка відповідає вимогам Інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об
'єднання громадян на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації.

У журналах особистого прийому громадян керівництвом суду зазначено, що на різного роду заяви, скарги та клопотання, надаються першочергові роз’яснення з юридичних питань з приводу вчинення певних процесуальних дій, зверненнь до відповідних органів в порядку підвідомчості для розгляду та вирішення заяв та скарг по суті.

На виконання Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів» Городенківським районним судом розроблено ряд заходів, з метою формування іміджу суду в суспільстві, висвітлення діяльності суду та донесення до громадян відомостей про його роботу.

Доступ до інформації про роботу Городенківського районного суду здійснюється шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на інформаційних стендах, на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет та у вигляді надання інформації за запитами на інформацію.

На інформаційних стендах в приміщенні суду, офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет знаходиться інформація про діяльність суду. А саме, інформація для громадян, в якій відображено режим роботи Городенківського районного суду, графік прийому громадян керівництвом та працівниками апарату суду, відомості про сплату судового збору та інша корисна для громадян інформація, яка стосується звернення до суду. На час перевірки в суді зареєстровано у 2013 році - 4 запити на публічну інформацію (1 усний, 3 письмових). На всі запити надано відповіді у встановлені Законом терміни.

Номенклатура справ Городенківського районного суду на 2014 рік розглядалась експертною комісією суду та була погодження членами комісії відповідної державної архівної установи протоколом від 16.12.2013 року (на 2013 рік – 24.12.2012 року). Впродовж 2013 року було проведено 2 засідання експертної комісії суду. На час перевірки – 6. В номенклатурних справах зберігають оригінали статистичних звітів, інструкції, роз’яснення, листи, методичні рекомендації щодо ведення обліково-статистичної роботи.

Організація роботи архіву суду

Архів Городенківського районного суду знаходиться на 1 поверсі. При веденні архівної роботи суд керується Інструкцією про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до держаних архівів судових справ та документів діяльності суду. Протягом 2013 року знищувалися справи про адміністративні правопорушення за 2007 рік з № 1 по № 3240. Знищено справи про адміністративні правопорушення за 2007 рік, про що складено протокол зборів ЕК № 1 від 06.12.2013 року. В 2014 році знищено справи про адміністративні правопорушення за: 2005 рік з № 1 по №2961 (протокол ЕК № 1 від 10.01.2014 р.); за 2006 рік з №1 по №2575 (протокол ЕК № 2 від 10.02.2014 р.); за 2008 рік з №1 по № 4231 (протокол ЕК № 3 від 27.02.2014 р.), за 2009 рік з №1 по №1556 (протокол ЕК № 4 від 17.03.2014 р.), за 2010 рік з №1 по №1033 (протокол ЕК № 5 від
04.04.2014 р.). Фонд архіву складають документи з 1944 року. Організовує та веде роботу старший секретар суду Крихівська Н.І.

Стан діловодства в суді: ведення документообігу, контроль за виконанням документів

- реєстрація вхідної кореспонденції (додаток 1) здійснюється згідно вимог п.2  Інструкції – 2013 рік;

- ведення журналів розгляду судових справ і матеріалів суддів відповідають вимогам п. 13.4 Інструкції – 2013 рік (додаток 37). Секретарі судового засідання роблять записи у журналі розгляду судових справ і матеріалів, які розглядались суддею впродовж робочого дня.

- ведення контрольних журналів (додаток 31) відповідає вимогам
п. 3.14 Інструкції. Такий журна
л ведеться окремо на кожного суддю і роздруковується «Д-3».

- приймання, облік та зберігання речових доказів в основному відповідає вимогам «Інструкції  про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду». Речові докази зберігаються у сейфі, що відображено в журналі обліку речових доказів.

Ведення автоматизованої програми «Д-3»

Діловодство Городенківського районного суду здійснюється згідно з Положенням про автоматизовану систему документообігу суду. Автоматизовано ведеться прийом і реєстрація процесуальних документів та судових справ, передавання процесуальних документів і судових справ для розгляду, робота з судовими справами та матеріалами до їх завершення.

Усе листування, що стосується судових справ і матеріалів, зареєстрованих у відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних журналах, ведеться за єдиним унікальним номером провадження. Процесуальні документи зберігаються в автоматизованій системі документообігу суду та скріплюються електронним цифровим підписом головуючого судді (судді-доповідача). В матеріалах справ на кожній сторінці процесуального документа є унікальний штрих-код, який розміщений в нижньому правому куті документа і дає можливість його ідентифікувати.

Відповідно до наказів керівника апарату суду від 30.12.2010 року №212/10, від 16.06.2011 року №96/11, від 27.12.2012 №42, від 08.05.2014 року № 112 надано працівникам апарату суду доступ до автоматизованої системи документообігу. В 2013 році Городенківським районним судом було складено 96 протоколів щодо повторного розподілу судових справ та матеріалів, які надійшли до суду.

 

ВЕДЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ

Штатний розпис

Аналіз штатного розпису Городенківського районного суду Івано-Франківської області за 2013 рік та 1 квартал 2014 року свідчить про те, що керівництвом суду своєчасно затверджувався штатний розпис суду та вносились відповідні зміни з урахуванням вимог законодавства.

15.01.2013 року затверджено штатний розпис суду на 2013 рік. 13.11.2013 року затверджувались зміни до штатного розпису на 2013 рік.

15.01.2014 року затверджено штатний розпис суду на 2014 рік.

Всі штатні розписи суду зберігаються в керівника апарату суду в номенклатурній справі за № 02-11 «Штатні розписи суду, зміни до них, проекти, документи щодо їх розроблення».

Формування штату та заповнення вакансій

Згідно штатного розпису Городенківського районного суду Івано-Франківської області на 2013 рік штатна чисельність працівників суду області становила 24 штатні посади, з них: суддів – 4; працівників апарату – 20.

Станом на 01.01.2014 року штатна та фактична чисельність працівників Городенківського районного суду становила 24 одиниці, з них: суддів – 3, суддя Федів Л.М. відповідно до наказу від 30 січня 2014 року № 24 перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку з 30.01.2014 року, державних службовців – 18, інших працівників – 2.

Станом на 28.05.2014 року в Городенківському районному суді відсутні вакантні посади суддів.

В апараті суду є вакантна посада судового розпорядника.

З 10.04.2008 року Кривко Оксана Володимирівна призначена на посаду керівника апарату Городенківського районного суду Івано-Франківської області (Наказ від 10.04.2008 року № 33).

З метою належного організаційного забезпечення здійснення судочинства, 01.09.2010 року внесено зміни до штатного розпису суду, зокрема, виведено посаду консультанта суду і введено посаду заступника керівника апарату суду.

Наказом від 10.09.2010 року №03-43/08 на посаду заступника керівника апарату Городенківського районного суду Івано-Франківської області призначено консультанта суду Мельничук Ганну Миколаївну.

Розподіл функціональних обов’язків та наявність посадових інструкцій

Впродовж 2013 та 5 місяців 2014 року розподіл функціональних обов’язків між працівниками апарату суду здійснювався на підставі затверджених головою суду та керівником апарату суду посадових інструкцій працівників апарату суду, які визначали основні завдання та обов’язки працівників, їх підпорядкованість, права, відповідальність. Кожен працівник апарату суду ознайомлений з посадовою інструкцією під розпис.

Відповідно до рекомендацій щодо застосування Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 року №14, наказом керівника апарату Городенківського районного суду від 05.10.2011 року № 170 затверджено посадову інструкцію помічника судді; наказом керівника апарату Городенківського районного суду від 07.05.2014 року № 108 затверджено посадову інструкцію помічника голови суду; наказом керівника апарату Городенківського районного суду від 07.05.2014 року № 109 затверджено посадову інструкцію помічника заступника голови суду з урахуванням вимог цього Положення. Із затвердженими посадовими інструкціями помічники   ознайомлені особисто під розпис та кожному помічнику видано під розпис копію посадової інструкції.

Контроль за виконанням трудової та виконавської дисципліни

В суді приділяється належна увага контролю за станом виконавської та трудової дисципліни.

Наказом голови суду від 10.02.2006 року № 10 затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Городенківського районного суду. Всі працівники суду ознайомлені з Правилами внутрішнього трудового розпорядку під розпис.

Облік робочого часу працівників суду здійснюється шляхом ведення книги обліку виходу на роботу працівників суду та табелю обліку робочого часу. Табель складається щомісячно, підписується головою суду, а з вересня 2010 року, у відповідності до ст. 149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і керівником апарату суду.

Протягом 2013 та 5 місяців 2014 року заходи дисциплінарного впливу та дисциплінарні стягнення до працівників апарату суду не застосовувалися.

Стан роботи щодо проведення щорічних оцінок та атестацій відповідно до Закону України «Про державну службу»

На виконання вимог п.3 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 року №1922, з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у 2013-2014 роках в Городенківському районному суді проведено оцінку виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

В 2013-2014 роках на виконання листів територіального управління державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області, проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2012-2013 роках. Інформації про результати проведення щорічної оцінки надіслано до територіального управління.

Державні службовці ознайомлені з Порядком проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Городенківського районного суду Івано-Франківської області покладених на них обов'язків і завдань. При проведенні щорічної оцінки здійснено процедуру проведення щорічної оцінки державних службовців за наступними етапами: підготовчий період, оцінювання, співбесіду, підписання результатів та обговорення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2012-2013 роках.

Заповнені бланки щорічної оцінки державних службовців долучені до особових справ.

Щодо ведення особових справ працівників та трудових книжок

Особові справи суддів і державних службовців суду ведуться згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади» зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року № 56. В них знаходять відображення всі зміни, що відбуваються. Всі особові справи реєструються в журналі руху особових справ (відповідно до номенклатури справ суду № 02-21).

Порядок зберігання трудових книжок працівників суду відповідає вимогам Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 року № 58.

В суді ведеться книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, (відповідно до номенклатури справ суду № 02-20). Відомості про призначення, переведення на іншу посаду, присвоєння чергових рангів, про заохочення вносяться в трудові книжки відповідно до наказів.

Всі трудові книжки зберігаються у металевому сейфі, який знаходиться в кабінеті заступника керівника апарату суду який здійснює ведення кадрового діловодства.

В процесі вивчення стану ведення та обліку трудових книжок працівників Городенківського районного суду недоліків не виявлено.

Оригінали наказів зберігаються в номенклатурних справах за видами діяльності, відповідно до номенклатури справ суду на 2013-2014 роки. Із змістом наказу працівники, щодо яких видано наказ, ознайомлюються на звороті під розпис. Реєстрація наказів ведеться в журналі реєстрації наказів (згідно з номенклатурою справ суду № 02-39).

У всіх особових справах відображаються обліково-характеризуючі дані про працівників і своєчасно долучаються відповідні довідки, сертифікати, грамоти, подяки, тощо.

Присвоєння рангів державним службовцям Городенківського районного суду здійснюється у відповідності до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 року зі змінами та доповненнями та Положення Про ранги державних службовців, яке затверджене Постановою КМУ від 19.06.1996 року № 658. Подання про присвоєння рангу та відповідний наказ зберігаються в особовій справі держаного службовця і належним чином відображаються у трудовій книжці.

Встановлення та обчислення надбавки на державній службі за вислугу років працівникам апарату Городенківського районного суду Івано-Франківської області здійснюється у відповідності до Постанови КМУ від 03.05.1994 року «Про порядок обчислення стажу державної служби» зі змінами та доповненнями. На кожного працівника апарату суду ведеться розрахунок стажу державної служби.

Документи особових справ працівників поновлюються один раз на п’ять років. У квітні 2014 року поновлювалися особові справи працівників апарату суду. У всіх особових справах належним чином складений опис.

Всі особові справи працівників апарату суду та суддів Городенківського районного  суду зареєстровані в книзі обліку руху особових справ, яка прошита, скріплена печаткою і підписом голови суду, кожен аркуш пронумерований.

Під час перевірки номенклатурних справ 02-02 «Накази суду з основної діяльності» (оригінали), 02-03 «Накази суду з особового складу» (оригінали), 02-06 «Накази суду про надання відпусток» 02-04 «Накази суду з адміністративно-господарських питань» порушень не виявлено, наявні всі підписи працівників апарату суду.

В суді реєстрація наказів ведеться у журналі реєстрації наказів суду за календарними роками, журнал прошитий, пронумерований і скріплений гербовою печаткою. Оригінали наказів підшиті в номенклатурних справах у хронологічному порядку.

Службові відрядження оформляються відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року № 59. Для реєстрації службових відряджень в суді ведеться журнал реєстрації посвідчень про відрядження.

В Городенківському районному суді на 2013 та 2014 роки складені графіки надання відпусток суддям та працівникам апарату суду.

Графік відпусток погоджений з працівниками апарату суду. Облік наданих працівникам щорічних відпусток здійснюється в особовій картці в розділі IV Форми № П-2 ДС.

Згідно плану-графіку підвищення кваліфікації працівників Городенківського районного суду на 2013 рік 8 працівників суду прийняли участь у навчанні та підвищили свою кваліфікацію отримавши сертифікат «Використання систем відеоконференцзв’язку під час здійснення судочинства», копію яких долучено до особових справ працівників. В 2014 році працівники апарату суду участь у підвищенні кваліфікації не приймали. Також протягом 2013 року та 5 місяців 2014 року працівники апарату постійно проходили тематичні навчання в суді.

В Городенківському районному суді ведеться журнал обліку печаток і штампів суду. Згідно наказу голови суду від 05.04.2012 року № 54 призначено відповідальну особу за зберігання гербової печатки суду, штампів – керівника апарату суду Кривко О.В., а на період відсутності керівника апарату суду (у зв’язку з відпусткою, хворобою, відрядженням) – заступника керівника апарату суду Мельничук Г.М. В журналі обліку печаток і штампів суду робляться всі відмітки про передачу печатки та штампів на час відсутності відповідальної особи.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

В ході вивчення роботи суду проведено вибіркову інвентаризацію матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі територіального управління (передані Городенківському районному суду) згідно з наступними балансовими рахунками:

- 104 «Машини та обладнання».

При проведенні вибіркового огляду інвентаризації обладнання, устаткування та інвентарю відмічено, що необоротні активи, які є в наявності у суді на період вивчення роботи, зберігаються належним чином. Інвентарні номери є на всіх основних засобах. Облік матеріальних цінностей (журнал обліку) ведеться, документи зберігаються в окремій папці.

Є додаткова потреба в комп’ютерній техніці та в трьох кондиціонерах для 2 залів судових засідань.

Облік особистих речей працівників апарату суду здійснюється у відповідності до затверджених договорів відповідального зберігання ТМЦ, які зберігаються в окремій папці.

Облік надходження та витрат маркованої продукції в суді здійснюється відповідальною особою суду, окремо ведеться реєстр простої, рекомендованої та розносної кореспонденції. Марки та марковані конверти зберігаються в сейфі.

Видача та списання матеріалів, господарських товарів, малоцінного та швидкозношуваного інвентарю проводиться згідно актів і відомостей витрат матеріалів на потреби установи з дотриманням єдиних вимог, затверджених спільним наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 року №142/181 «Про затвердження типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ». Облік (надходження – списання) основних засобів в розрізі рахунків бухгалтерського обліку ведеться відокремлено, підсумовано обороти на початок року, по місяцях та на кінець року.

Придбанні господарські товари використанні належним чином та за призначенням.

Всі судді Городенківського районного суду забезпечені нагрудними знаками судді. Мантіями забезпечено 3 суддів, суддя Федів Л.М. мантією не забезпечена так як перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Згідно з даними бухгалтерського обліку в наявності є 3 мантії та 4 нагрудних знаки судді.

Кошти, які виділені на придбання матеріальних цінностей, згідно листів Городенківського районного суду, використанні ефективно та за цільовим призначенням.

Виписки про надходження коштів по судовому збору знаходяться в окремій папці.

Бюджетний запит на 2014 рік наданий в запропонованих електронних таблицях з додатковими обґрунтування та потребами.

В Городенківському районному суді станом на 28.05.2014 року відповідно до затвердженого штатного розпису на 2014 рік нараховується 24 штатні одиниці, фактично – 22 одиниці. Штатні розписи та зміни до них протягом 2013 року та в 2014 році подаються на затвердження вчасно.

Нарахування заробітної плати суддям та працівникам суду здійснюється на підставі наказів, виданих головою суду та керівником апарату суду.

Після затвердження Державною судовою адміністрацією України кошторису видатків на 2014 рік, територіальним управлінням розроблено плани асигнувань на 2014 рік окремо для кожного місцевого суду відповідно до додатку №8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік». При видачі наказів в 2014 році про встановлення надбавок та преміювання працівників апарату суду в Городенківському районному суді керуються даним планом асигнувань та дотримуються вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту першого якої керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетної установи у кошторисі.

З метою економного і раціонального використання державних коштів головою суду та керівником апарату суду дотримуються вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету» із змінами, внесеними Постановами КМУ від 23.03.2014 р. № 99, від 23.04.2014 р. № 128, від 16.04.2014 р. № 131.

 

ТЕХНІЧНИЙ СТАН БУДІВЛІ СУДУ, ОХОРОНА ПРИМІЩЕННЯ

Городенківський районний суд Івано-Франківської області розташований у двохповерховій цегляній будівлі за адресою: м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7. Відповідно до рішення Городенківської міської ради від 22.02.2014 року до словника вулиць Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по місту Городенка вулицю конституції України перейменовано на вулицю Героїв Євромайдану.

Будівля перебуває у державній власності – держава в особі Кабінету Міністрів України, Державної судової адміністрації України, право оперативного управління належить ТУ ДСА України в Івано-Франківській області. Свідоцтво на право власності виготовлено 03 березня 2008 року. Загальна площа будівлі і приміщення суду становить 834,9 м. кв., у тому числі підвал 81 м. кв. 01.12. 2008 року виготовлено державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 0,1461 га для обслуговування будівлі суду.

Відповідно до ДБН В 2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди» та Переліку вимог, що пред’являються до приміщень районних (міських) судів, затвердженого ДСА України від 15.05.2003 року, погодженого Радою суддів України від 27.06.2003 року адміністративне приміщення Городенківського районного суду знаходиться у доброму технічному стані, відповідає вищезазначеним нормам, а саме

-         в суді є 4 зали судових засідань (2 для слухання кримінальних справ з металевими загородженнями для підсудних, 2 – для цивільних);

-         наявні 2 нарадчі кімнати, які примикають до залів судових засідань;

-         кожний суддя забезпечений належним кабінетом (4 кабінети);

-         працівники апарату забезпечені належними кабінетами;

-         наявні 2 камери для підсудних та приміщення для конвою.

Приміщення для конвою та 2 камери для підсудних, відповідають вимогам Інструкції з організації конвоювання і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 20.01.2005 року №60дск, погодженої Верховним Судом України.

Наявний окремий заїзд для конвою, окремий вхід, та сходова клітка, по якій підсудних доставляють у зали судових засідань.

На виконання Спільного наказу ДСА та МВС України від 06.09.2004 року №1003 «Про затвердження Інструкції про порядок організації підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень суду» у приміщеннях суду встановлено та налаштовано 8 тривожних кнопок (4 у залах судових засідань 4 – в кабінетах суддів) з виведенням їх на пульт судової міліції «Грифон».

Зали судових засідань облаштовані державною символікою.

В холі та коридорах на двох поверхах суду облаштовано інформаційний куток для громадян, куток цивільної оборони, дошку оголошень, план евакуації населення та інші корисні посилання. При вході у суд на площадці встановлено стенд, де вкладені зразки заяв та інших документів для відвідувачів.

Впродовж 2013 року в залах судових засідань, нарадчих кімнатах, кабінетах канцелярії проведено поточні ремонти, здійснено заміну вікон.

При вході у суд встановлено пандус, проте відсутня кнопка виклику для доступу до суду людей з обмеженими фізичними можливостями.

Забезпечення незалежності та безпеки суддів, працівників апарату суду, охорони приміщення суду в Городенківському районному суді поставлено на належному рівні, а саме:

а) встановлена і функціонує охоронно-пожежна сигналізація;

б) встановлена і функціонує охоронна сигналізація ДСО;

в) забезпечується пропускний режим в робочий час, ведеться журнал відвідувачів суду працівниками судової міліції «Грифон»;

г) встановлено цілодобове чергування спецпідрозділу «Грифон»;

д) виділено кімнату відпочинку для працівників спецпідрозділу судової міліції «Грифон»;

е) при вході у суд встановлений і функціонує стаціонарний метало-детектор;

є) встановлено у коридорі камери схову для речей громадян;

ж) у всіх залах судових засідань для слухання кримінальних справ встановлені металеві загородження та тривожна сигналізація;

з) всі вікна у будівлі суду (51) заґратовані;

і) головою суду та керівником апарату вжито всі основні заходи для забезпечення безпеки суддів та працівників апаратів судів.

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

За результатами перевірки роботи апарату Городенківського районного суду за 2013 та перший квартал 2104 року з питань, що входять до компетенції територіального управління, з метою усунення недоліків та вдосконалення організації роботи суду рекомендуємо:

Голові суду:

- затвердити план заходів по усуненню виявлених недоліків.

 

Керівнику апарату суду результати вивченої роботи обговорити на нараді працівників суду, прозвітувати на зборах суддів у відповідності до п. 2 ст. 149 Закону України «Про судоустрій і статус» та розробити заходи по усуненню виявлених недоліків, а саме:

- здійснювати контроль за веденням діловодства в судах, приділяючи особливу увагу первинній реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, які надійшли до суду, заповненню документів первинного обліку;

- здійснювати контроль за веденням діловодства суду за допомогою автоматизованої програми «Д-3»;

- надалі підтримувати приміщення суду та прилеглої території в належному стані;

- придбати господарські – будівельні товари для облаштування огорожі між Городенківським районним судом та Городенківським РВ УМВС (в межах коштів виділених на Городенківський районний суд), документи направити до територіального управління;

- перед будівлею та у приміщенні позначити краї сходів яскраво-жовтою фарбою (ширина смужки не більше 10 см.) для людей з вадами зору;

- встановити кнопку виклику при вході у суд;

- аналітичну довідку щодо перевірки (вивчення) стану організації роботи апарату суду за 2013 та перший квартал 2104 року обговорити на оперативній нараді працівників суду та направити до територіального управління розроблений та затверджений план заходів щодо усунення недоліків до 14 червня 2014 року.

 

Голова робочої групи –
Завідувач сектору матеріально-технічного та господарського забезпечення, організації діяльності служби судових розпорядників

 

Члени робочої групи:

 

(підпис)                      В.М. Сушко

Начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

 

(підпис)                     В.В. Грицяк

Завідувач сектору організації діяльності судів, судової статистики та інформаційних технологій

 

(підпис)           М.Ю. Подольська

Головний спеціаліст з кадрової роботи

(підпис)                 Р.Й. Пятничко

 

Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)                  В.В. Гринечко