flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Загальне положення та основні функції відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності

  

 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я

 

 

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1       Відділ планово-фінансової діяльності, обліку і звітності є самостійним структурним підрозділом територіального управління державної судової адміністрації в Івано-Франківській області.
1.2       Основне завдання відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності територіального управління полягає в організації бухгалтерської роботи в системі управління і місцевих судах області, з метою забезпечення контролю за економним використанням грошових і матеріальних коштів.
1.3       В своїй діяльності відділ планово-фінансової діяльності, обліку і звітності керується Законом України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\", Положеннями про Державну судову адміністацію України, тимчасовим положенням про територіальне управління державної судової адміністрації в Івано-Франківській області.
1.4       Відділ планово-фінансової діяльності, обліку і звітності очолює начальник відділу
1.5       Відділ складається з:
-         начальника відділу;
-         головного спеціаліста;
-         провідного спеціаліста;
-         провідного спеціаліста.
 

 

2.      ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

Основними завданнями відділу планово-фінансової діяльності, обліку та звітності є організація обліку, звітності та контролю в територріальному управлінні.
 На виконання цих завдань відділ:
2.1       Складає проекти кошторисів видатків на утримання управління та районних (міських) судів.
2.2       Складає штатні розклади управління  та місцевих судів області і подає їх на затвердження в ДСА України.
2.3       Здійснює централізований розподіл бюджетних та спеціальних коштів згідно затверджених кошторисів витрат.
2.4       Здійснює централізований облік витрат на утримання територіального управління і місцевих судів області.
2.5       Складає і подає в ДСА України та територіальне управління Державного казначейства в установлені строки фінансову звітність.
2.6       Складає і подає у встановлені строки податкову і статистичну звітність.
2.7       Нараховує і виплачує заробітну плату працівникам управління та районних ( міських) судів області.
2.8       Проводить розрахунки, які виникають з дебіторами і кредиторами в процесі виконання кошторису видатків.
2.9       Контролює цільове використання грошових коштів і матеріалів, виданих підзвітним і матеріально-відповідальним особам.
2.10    Здійснює контроль за збереженням основних засобів та інших необототних матеріальних активів в місцях їх збереження і експлуатації.
2.11    Систематизує облік положень, інструкцій, методичних вказівок по питаннях обліку і звітності.
2.12          Організовує збереження бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, кошторисів видатків, штатних розкладів та інших документів.
2.13      Бере участь у проведенні інвентаризації грошовиї коштів, матеріальних цінностей і розрахунків та відображає результати інвентаризації в обліку.
2.14    Приймає фінансові звіти від працників судів.
2.15    Проводить семінари і наради, а також надає пракичну допомого з питань бухгалтерського обліку і звітності.