flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

зміни до Положення

 Додаток 1

(до рішення Ради суддів України
від 24 червня 2011 року № 27)
 
 
                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                           рішення Ради суддів України
                                                                                                                           від 24 червня 2011 року № 27
 
 
 
 
 
Зміни
до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції,
затвердженого рішенням Ради суддів України
від 25.03.2011р. №14
І. Доповнити пункт 17 абзацом такого змісту:
«У разі відсутності помічника судді з причин хвороби, відпустки, відрядження виконання його обов’язків може бути покладено керівником апарату суду на іншого працівника апарату суду за погодженням із суддею.»
 
ІІ. Пункт 27 розділу VІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«Якщо помічник судді не згоден із продовженням перебування на державній службі на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду, йому може бути запропоновано іншу посаду в суді за наявності вакантних посад в апараті суду, або він підлягає звільненню з посади на підставі пункту 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
За умови неможливості переведення працівника за його згодою на посаду помічника судді або іншу посаду в апараті суду, він підлягає звільненню на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України з дотриманням вимог трудового законодавства.»