flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про заохочувальні відзнаки територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області

«03» листопада 2015р. № 26

 

ПОЛОЖЕННЯ

про заохочувальні відзнаки територіального управління

Державної судової адміністрації України

в Івано-Франківській області

 

1. Загальні положення

1.1. Подяка територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області (далі – Подяка), Грамота територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області (далі – Грамота) є заохочувальними відзнаками територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області (далі – територіальне управління).

1.2. Подякою відзначаються та Грамотою нагороджуються працівники територіального управління, працівники апаратів місцевих судів загальної юрисдикції за сумлінну працю, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, проявлену ініціативу та творчий підхід до виконання службових завдань, за особистий внесок у діяльність та розвиток органів судової влади.

1.3. До відзначення Подякою можуть бути представлені працівники органів судової системи, які пропрацювали в зазначених органах не менше одного року.

1.4. До нагородження Грамотою можуть бути представлені працівники органів судової влади, які пропрацювали в системі судової влади не менше п’яти років.

1.5. Гранична кількість заохочувальних відзнак територіального управління не повинна перевищувати у рік:

20 Подяк;

– 10 Грамот.

2. Порядок представлення до заохочувальних відзнак

територіального управління

2.1. Висунення кандидатур для відзначення (нагородження) заохочувальними відзнаками територіального управління здійснюється гласно у трудовому колективі, де працює особа, яка представляється до відзначення (нагородження) або за ініціативою начальника територіального управління. По результатам складається протокол зборів трудового колективу.

2.2. Подання про відзначення (нагородження) заохочувальними відзнаками територіального управління вноситься на ім’я начальника територіального управління за погодженням із заступником:

ü заступником начальника управління – відносно працівників територіального управління;

ü керівниками структурних підрозділів територіального управління - відносно підлеглих працівників в межах відділу, сектору;

ü головами місцевих судів загальної юрисдикції – відносно керівників апаратів та їх заступників;

ü керівниками апаратів місцевих судів загальної юрисдикції – відносно працівників апарату суду.

2.3.Для відзначення (нагородження) працівників заохочувальними відзнаками територіального управління подаються наступні документи:

Ø Подання (зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання (додаток 1);

Ø  біографічна довідка (додаток 2);

Ø  протокол зборів трудового колективу (додаток 3).

2.4. Про відзначення (нагородження) працівників заохочувальними відзнаками територіального управління видається наказ територіального управління.

3. Порядок вручення заохочувальних відзнак

територіального управління

3.1. Заохочувальні відзнаки територіального управління вручаються в урочистій обстановці начальником територіального управління або за його дорученням заступником начальника територіального управління.

3.2. Вручення заохочувальних відзнак територіального управління, як правило, приурочується до загальнодержавних свят, урочистих подій, ювілейних дат.

3.3. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеної (нагородженої) заохочувальною відзнакою територіального управління, робляться відповідні записи із зазначенням дати і номера наказу.

 

3.4. Повторне заохочення Подякою може бути не раніше ніж через два роки, нагородження Грамотою – не раніше ніж через три роки.