flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зміни в документацію конкурсних торгів

 Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Івано–Франківській області

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

ВІД "19" квітня 2013 року №3

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

 

Андрієчко І.М.________________

                                                                   м.п. 

 

 

ЗМІНИ В

ДОКУМЕНТАЦІЮ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

на закупівлю товару

 

машини обчислювальні, частини та приладдя до них

(26.20.1)

 

(редакція згідно ЗУ «Про здійснення державних закупівель»)

 

 

Процедура закупівлі: відкриті торги

 

 

 

м. Івано-Франківськ - 2013


 

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

 

 

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність товару, які Учасник пропонує надавати за Договором, вимогам документації та технічного завдання .

Документальне підтвердження відповідності товару вимогам документації повинно мати:

1)інформація про наявність транспорту для поставки товару та наявність матеріально – технічної бази (наявність складу з зазначенням адреси)

2) довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які будуть залучатись до виконання договору та які мають необхідні знання та досвід за формою:

№ з/п

ПІБ

Посада

Стаж роботи за фахом

Стаж роботи на даному підприємстві (установі, організації)

 

 

 

 

 

До довідки в обов’язковому порядку додаються копії трудових книжок та копії дипломів (сертифікатів).

-          3)  Гарантійний лист від учасника торгів на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на торги, що проводить Територіальне управління ДСА України в Івано – Франківській області

-          4) Копії декларацій відповідності, або сертифікатів відповідності на товар, з додатками (за наявності додатків) або іншого документу, що засвідчує якість товару

-          5) Копія, видана органом з сертифікації, сертифікату відповідності на базові комплекти комп’ютерів.

6) Копія сертифікату відповідності на систему управління якістю стосовно виробництва, ремонту та технічного обслуговування електронно-обчислювальних машин.

7) Лист від компанії виробника, що підтверджує наявність сервісного центру в м. Івано – Франківськ з вказанням адреси розташування і контактних номерів телефонів, із зазначенням осіб, що уповноважені здійснювати ремонтування техніки у м. Івано - Франківськ та часом реагування на звернення

8) При поломці та будь-якій технічній несправності під час гарантійного терміну  товару - час реагування учасника 2 (дві) години з моменту звернення. У разі неможливості виправлення поломки та будь-якої технічної несправності на місці (за адресою розташування Замовника – м. Івано - Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11), на період ремонту надати, протягом доби, для користування аналогічну модель на період гарантійного ремонту. Надати гарантійний лист в довільній формі.

9) Гарантійний термін на товар становить не менше ніж 12 місяців (надати гарантійний лист на ім’я Замовника)

 

IVПодання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

Спосіб: Особисто або поштою.

Місце: 76000, мІвано-Франківськ
вул. 
Грюнвальдська11приймальня ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, ІІІ - поверх (ліве крило).

Кінцевий строк: 07.05.2013р. до 09.30 год.

Пропозиції конкурсних торгів отримані замовником після закінчення строку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, місце розкриття пропозицій

Місце: 76000, мІвано - Франківськ, вул. Грюнвальдська11,конференц- зал II-поверх

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: 07.05.2013р. о 10.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозицій конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджуються випискою з протоколу засновників, довіреністю, дорученням або копією наказу про призначення , що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозицій конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь – якому учаснику на його запит протягом 1 робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VОцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

2. Гарантійне обслуговування

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

  1. Кількість балів по критерію Ціна - 80 балів
  2. Кількість балів по  критерію Гарантійне обслуговування  на системний блок – 20 балів.

 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

 

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 80, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

80 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

 

2. Кількість балів за критерієм «Гарантійне обслуговування»обраховується наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, гарантійний термін на системний блок (обраховується в календарних днях) якої найдовший, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Робчисл /Р max *20, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Рmax – найдовший гарантійний термін на системний блок(кал. днів);

Робчисл – гарантійний термін на процесор, кількість балів для якого обчислюється (кал. днів);

20 – максимально можлива кількість балів за критерієм«Гарантійне обслуговування»

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

-          учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону

-          не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки

-          не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-          наявні підстави зазначені у ст.17 та ч.7 ст.28 Закону

-          пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена  протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

АНКЕТА УЧАСНИКА ТОРГІВ:

 

1. Найменування учасника  торгів

2. Місцезнаходження учасника торгів (юридична і фактична адреси)

3. Код за ЄДРПОУ

4. Відомості про керівництво, про осіб уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю та осіб, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі бути присутнім під час процедури розкриття).

5. Контактні особи (телефон, (e-mail за наявності))

6. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма

7. Коротка довідка про діяльність фірми.

8. Інші відомості.

 

 

Анкета учасника торгів є невід’ємною частиною пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ

 

1.Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

 

2. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету станом на 29.04.2013р. або більш пізню дату.

 

3. Оригінал довідки Відділу з питань банкрутства обласного управління юстиції про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство станом на 29.04.2013р. або більш пізню дату.

 

4. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність прострочених виплат по кредиту та про наявність коштів станом на  29.04.2013р. або більш пізню дату

 

5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

 

6. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 

7. Копія свідоцтва про платника податку.

 

8. Завірена учасником копія балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за І квартал  2013 року.

 

9.Виконання аналогічних договорів про поставку Замовникам державної, комунальної або приватної форм власності устаткування для автоматичного оброблення інформації або комп’ютерної техніки за 2012 рік(подаються не менше 2(двох) нотаріально завірених копій договорів) та оригінали листів – відгуків наданих на ім’я Замовника(не менше 2(двох) від організацій яким постачався аналогічний товар)

 

10. Оригінал довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або посадові особи учасника, уповноважені представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважені на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю) та особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі бути присутнім під час процедури розкриття), не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку станом на квітень 2013 року.

 

11.  Оригінал витягу (інформаційної довідки) з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення відносно посадових осіб учасника, уповноважених представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (уповноважених на підписання пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю) та особи, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі бути присутнім під час процедури розкриття) станом на квітень 2013 року.

 


Технічне завдання

 

 

Характеристика обладнання, що входить до складу одного комплекту

Необхідна кількість комплектів – 130

 

№ п/п

Назва обладнання

К-ть (шт.)

1

Персональний комп’ютер

130

Системна плата

Підтримка процесорів LGA1155, набір мікросхем  Intel H61, два роз’єми для памяті DDR3 DIMM, мережа 10/100/1000Ethernet, роз’єми розширення: 1 x PCI Express 3.0  x16, 2 x PCI Express 2.0 x1, 4 x SATA2, входи/виходи: PS/2, 1 x D-Sub,  6 x USB 2.0, 1 x RJ-45, аудіо, мікрофон, Micro ATX

Процесор

Двоядерний  2,6Ghz, LGA1155

Відео

відеокарта з підтримкою directx 11, DVI

Оперативна пам'ять

2048Mb DDR3  1333MHz  (2 шт).

Блок живлення

400W

Корпус

ATX

Оптичний привід

Накопичувач DVD±RW , SATA, DVD-RAM, 24x

Жорсткий диск

500Gb, швидкість 7200, 16Mb, SATA3

Мультимедіа

Колонки 2*1.5W

Клавіатура

Стандартна, повно розмірна, USB або PS/2 (з нанесеними  фабричним способом  українськими та англійськими  буквами)

Мишка

Стандартна, дві клавіші, колесо прокрутки, USB або PS/2

Програмне забезпечення

Microsoft Windows 7 Enterprise Edition Service Pack 1, 64-bit з набором ліцензій Microsoft Windows Professional Software Assurance

Монітор

21,5 дюйми , TFT, LED підсвітка, 1920х1080 (Full HD), 5 мс, 250 кд/м², 1000:1, 10М:1 DC, 170º/160º , VGA,DVI,  нахил по вертикалі, 22 Вт (EnergyStar 5.0)

Гарантія

Не менше 12 місяців

2

Пристрій для друку

130

Спосіб друку

Лазерний монохромний  600x600 т/д

Швидкість друку

25 стор./хв.

Робоче навантаження

8000 стор./міс.

Місткість лотка

150 аркушів

Формат друку, тип матеріалу

А4, A5, B4, В5 звичайний папір, цупкий папір, етикетки, конверти, щільність паперу від 60 до 163 г/м²

Інтерфейс

USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

Інші характеристики

Картридж в комплекті з друкаркою, кабель USB для під’єднання до комп’ютера у комплекті

Мова керування друком

PCL 5e

 

Двосторонній  друк

вбудований

 

Ресурс картриджа

2100 стр.при 5заповненні

 

Пам’ять

32Mb

3

Пристрій безперебійного живлення

Вихідна потужність

390 W

130

Номінальна вихідна напруга

230V

Діапазон регулювання вхідної напруги

165V - 275V

Інтерфейсний порт

USB

Захист ліній передавання даних

Захист факсу-модему/DSL-модему з боку телефонної лінії

Тип форми напруги

Східчаста апроксимація синусоїдальної форми

Маса нетто

Не менше 6,2кг

Автоматичне регулювання напруги

наявне

Технічні характеристики повинні відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.

 

В пропозиції учасник повинен чітко зазначати фірму виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги вказує на технічну невідповідність пропозиції учасника.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент,  джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цю документацію пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою _______ (_______________________) арк.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

___________________Андрієчко І.М.