flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Документація конкурсних торгів

 Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Івано–Франківській області

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

ВІД "25" березня 2013 року

 

 

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

 

Андрієчко І.М.________________

                                                                   м.п. 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

на закупівлю товару

 

машини обчислювальні, частини та приладдя до них

(26.20.1)

 

(редакція згідно ЗУ «Про здійснення державних закупівель»)

 

 

Процедура закупівлі: відкриті торги

 

 

 

м. Івано-Франківськ - 2013


 

ЗМІСТ

 

І. Загальні положення

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

IVПодання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

VОцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

VIУкладання договору про закупівлю.

VIIПорядок оскарження процедури закупівлі.

Додаток 1. Анкета учасника торгів

Додаток 2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника.

Додаток 3. Форма: "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"

Проект договору про закупівлю товару

Технічне завдання

 

 

 


 

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.1. Акцепт пропозиції   конкурсних   торгів   - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгівяку  визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки,  та надання згоди на  взяття  зобов'язань  на оплату  предмета  закупівлі.

договір  про  закупівлю  -  договір,  який укладається між замовником і учасником  за  результатами  процедури  закупівлі  та передбачає  надання  послуг,  виконання  робіт  або  набуття права власності на товари за державні кошти; 
1.2. документація  конкурсних   торгів   -   документація,   що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та безоплатно  надається  замовником  під  час  проведення  торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам; 
1.3. змова - домовленість між  двома  чи  кількома  учасниками процедури  закупівлі,  спрямована  на встановлення ціни пропозиції конкурсних  торгів  або  цінової   пропозиції   на   штучних   або неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника; 
1.4. найбільш  економічно вигідна пропозиція - пропозиція,  що відповідає всім критеріям та  умовам,  визначеним  у  документації конкурсних  торгів,  та  визнана  найкращою за результатами оцінки конкурсних пропозицій;

1.5. орган оскарження - Антимонопольний комітет України;

1.6. пов'язана особа  -  особа,  яка  відповідає  будь-якій  з наведених нижче ознак: 
     юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі,  або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або  перебуває  під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
    фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
     службова (посадова)   особа   учасника  процедури  закупівлі, уповноважена здійснювати від імені  учасника  процедури  закупівлі юридичні  дії,  спрямовані  на  встановлення,  зміну або зупинення цивільно-правових  відносин,  та  члени  сім'ї   такої   службової (посадової) особи;
     члени сім'ї   посадової   (службової)  особи  замовника,  які здійснюють  контроль  над  учасниками  процедури   закупівлі   або уповноважені  здійснювати  від  імені учасника процедури закупівлі юридичні дії,  спрямовані на  встановлення,  зміну  або  зупинення цивільно-правових відносин.
     Під здійсненням     контролю    слід    розуміти    володіння безпосередньо або через більшу кількість  пов'язаних  фізичних  чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника процедури закупівлі,  або управління  найбільшою кількістю  голосів  у  керівному  органі такого учасника процедури закупівлі,  або  володіння  часткою  (паєм,  пакетом  акцій),  яка становить  не  менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
     Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу  учасника   процедури   закупівлі   (голосів   в  органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить  такій  фізичній  особі,  членам  її  сім'ї  та юридичним особам,  які контролюються такою фізичною особою  або  членами  її сім'ї.
     Для цілей  цього  Закону  членами  сім'ї вважаються подружжя, діти,  батьки,  рідні  брати   і   сестри,   дід,   баба,   онуки, усиновлювачі,   усиновлені,   а  також  інші  особи  за  умови  їх постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення  з  нею спільного господарства;
1.7. пропозиція конкурсних торгів - пропозиція  щодо  предмета закупівлі , яку учасник подає замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів;

1.8. товари   -   продукція,   об'єкти   будь-якого   виду  та призначення,  у  тому  числі   сировина,   вироби,   устаткування, технології,  предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги,  пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів; 
1.9. учасник  процедури  закупівлі  (далі - учасник) - фізична особа,  в тому числі фізична особа - підприємець,  юридична  особа (резидент  або  нерезидент),  яка письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала  пропозицію  конкурсних торгів;

2. Інформація про замовника торгів.

 

2.1.Найменування:

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області

2.2.Місцезнаходження:

Україна, 76000, мІвано-Франківськ
вул. 
Грюнвальдська11

2.3. Посадова особа, яка уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

Заступник начальника управління Андрієчко Ігор Мар’янович, тел. (0342)778801

3. Інформація про предмет закупівлі:

 

3.1. Найменування предмета закупівлі:

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1)

3.2. Вид предмета закупівлі:

Товар

3.3. Місце, кількість, обсяг поставки:

Поставка здійснюється в місцеві загальні суди Івано–Франківської області,

Технічна специфікація з описом вимог до предмету закупівлі, в якій зазначено кількість, викладено технічні та якісні характеристики предмету закупівлі зазначена в Технічному завданні,

3 найменування

3.4. Строк поставки товару:

 травень - грудень 2013 року

4. Процедура закупівлі:

відкриті торги

5. Недискримінація учасників:

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів:

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня

7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів:

під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником та учасником викладаються українською мовою.

 

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів.

 

1.1. Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати роз’яснення всім особам, які отримали документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання  пропозицій конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до документації конкурсних торгів продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 днів та повідомити протягом 1 робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб , яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

 

2.1. Якщо замовник проводить збори з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, він повинен забезпечити ведення протоколу цих зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

 

1.Оформлення пропозицій конкурсних торгів:

 

Пропозиція конкурсних торгів подається в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, довіреністю, дорученням або копією наказу про призначення. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який в місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено: найменування та місцезнаходження замовника, назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування «Не відкривати до ___________(дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів)». Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції конкурсних торгів. Подання альтернативної пропозиції не передбачається

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

         - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

        - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі)

        - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

       - документально підтвердженої інформації про їх відповідальність кваліфікаційним критеріям

         - пропозиції конкурсних торгів згідно Додатку 3.

         - інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та додатках до неї.

1. Цінова інформація (вказати вартість пропозиції відповідно до форми, що визначена у Додатку 3 Цінова пропозиція оформлюється згідно переліку товарів, запропонованих Замовником в технічному завданні. Відсутність ціни хоча б на одну позицію  є підставою для відхилення.

В ціновій пропозиції ціну за товар потрібно вказувати за одиницю виміру, яка вказана в технічному завданні.

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням ПДВ, витрат на транспортування, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

 В пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). До ціни пропозиції не включаються витрати, які учасники понесли при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі. Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його пропозиції, і не може вимагати від Замовника їх повернення чи включення цих витрат до вартості товару, який буде ним запропонований.

2.      Підтвердження кваліфікаційним вимогам відповідно до Додатку 2 до документації конкурсних торгів .

3.      Проект договору

1. Документи відповідно до п. 7 Розділу ІІІ Даної документації на підтвердження технічних можливостей учасника торгів

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 35000,00 грн.(тридцять п’ять тисяч грн.. 00 коп.)

Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: завдаток

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не менше 90 календарних днів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів подається кожним учасником у складі комерційної частини пропозиції у формі  перерахування завдатку у розмірі 35000,00 грн.(тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) на

р\р Замовника 37316005000355 в УДКСУ в Івано – Франківській області, МФО 836014,

одержувач Територіальне управління ДСА України в Івано – Франківській області,

код ЄДРПОУ 26289647,

призначення платежу: тендерне забезпечення на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них

 не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати розкриття. Для підтвердження надання забезпечення Учасник подає завірене банківською установою платіжне доручення про перерахування коштів та завірену банківською установою виписку з рахунку про списання коштів на рахунок Замовника.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення  пропозиції конкурсних торгів не повертається  замовником у разі: 
-
відкликання пропозиції  конкурсних  торгів  учасником   після закінчення строку її подання;
-
не підписання учасником,  що став переможцем процедури торгів,  договору про закупівлю;
-
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення  виконання  договору  про  закупівлю  після акцепту його пропозиції конкурсних  торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією  конкурсних торгів.

Замовник   повертає   забезпечення   пропозиції  конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів  з  дня  настання   підстави   для   повернення   забезпечення   пропозиції  конкурсних торгів у разі: 
-
закінчення строку  дії  забезпечення  пропозиції   конкурсних  торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;
-
укладення договору   про   закупівлю  з  учасником,  що  став  переможцем конкурсних торгів;
-
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку  її подання;
-
закінчення процедури  закупівлі  у  разі неукладення договору  про  закупівлю  з  жодним  з  учасників,  що   подали   пропозиції  конкурсних торгів.

Кошти,  що  надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних  торгів (у разі якщо вони  не  повертаються  учаснику),  підлягають перерахуванню   до  відповідного  бюджету,  а  в  разі  здійснення 
закупівлі підприємствами,  об'єднаннями підприємств не за бюджетні  кошти   -  перераховуються  на  рахунок  підприємства,  об'єднання  підприємств

5. Строк протягом, якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:  відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії для учасників.

 

6.1. Згідно з цією документацією та Додатком 2 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним вимогам, якими є:

- наявність обладнання та матеріально – технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

- наявність фінансової спроможності

6.2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі у разі, коли:

1) він має незаперечні докази того, що:

учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому порядку;

5) службова(посадова) особа учасника, яку призначено уповноваженою учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури.

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

6.3. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів(обов’язкових платежів)

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність товару, які Учасник пропонує надавати за Договором, вимогам документації та технічного завдання.

Документальне підтвердження відповідності товару вимогам документації повинно мати:

1)інформація про наявність транспорту для поставки товару та наявність матеріально – технічної бази (наявність складу з зазначенням адреси)

2) довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які будуть залучатись до виконання договору та які мають необхідні знання та досвід за формою:

№ з/п

ПІБ

Посада

Стаж роботи за фахом

Стаж роботи на даному підприємстві (установі, організації)

 

 

 

 

 

До довідки в обов’язковому порядку додаються копії трудових книжок та копії дипломів (сертифікатів).

-          3)  Гарантійний лист від учасника торгів на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на торги, що проводить Територіальне управління ДСА України в Івано – Франківській області

-          4) Копії декларацій відповідності, або сертифікатів відповідності на товар, з додатками (за наявності додатків) або іншого документу, що засвідчує якість товару

-          5) Копія, видана органом з сертифікації, сертифікату відповідності на базові комплекти комп’ютерів.

6) Копія сертифікату відповідності на систему управління якістю стосовно виробництва, ремонту та технічного обслуговування електронно-обчислювальних машин.

7) Лист від компанії виробника, що підтверджує наявність сервісного центру в м. Івано – Франківськ з вказанням адреси розташування і контактних номерів телефонів, із зазначенням осіб, що уповноважені здійснювати ремонтування техніки у м. Івано - Франківськ та часом реагування на звернення.

8) При поломці та будь-якій технічній несправності під час гарантійного терміну  товару - час реагування учасника 2 (дві) години з моменту звернення. У разі неможливості виправлення поломки та будь-якої технічної несправності на місці (за адресою розташування Замовника – м. Івано - Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11), на період ремонту надати, протягом доби, для користування аналогічну модель на період гарантійного ремонту. Надати гарантійний лист в довільній формі.

9) Гарантійний термін на товар становить не менше ніж 2 роки (надати гарантійний лист на ім’я Замовника)

8. Опис окремої частини предмета закупівлі(лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Поділ на лоти не передбачається

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IVПодання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів.

Спосіб: Особисто або поштою.

Місце: 76000, мІвано - Франківськ
вул. 
Грюнвальдська11приймальня

Кінцевий строк: 24.04.2013р. до 09.30 год.

Пропозиції конкурсних торгів отримані замовником після закінчення строку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, місце розкриття пропозицій

Місце: 76000, мІвано - Франківськ, вул. Грюнвальдська11конференц- зал II-поверх

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:  24.04.2013р. о 10.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозицій конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджуються випискою з протоколу засновників, довіреністю, дорученням або копією наказу про призначення , що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозицій конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь – якому учаснику на його запит протягом 1 робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VОцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1 Ціна;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна - 100 балів.

 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. За основу при визначенні значення показника за критерієм «Ціна» замовник визначає суму балів за одиницю товару Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл  = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

2. Виправлення арифметичних помилок:

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. В разі арифметичної помилки в ціні за одиницю виправлена ціна за одиницю перемножується на кількість і виводиться загальна вартість пропозиції. В разі арифметичної помилки в кількості виправлена кількість перемножується на ціну за одиницю і виводиться загальна вартість пропозиції. В разі арифметичної помилки в загальній вартості ціна за одиницю перемножується на кількість і виводиться нова загальна вартість пропозиції. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація.

Замовник має право звернутись до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасник не можуть ініціювати будь – які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозицій конкурсних торгів.  Замовник має право звернутись за підтвердженням інформації наданої учасником до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав зазначених в ч.1 ст.17 Закону або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь –якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі , замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

-          учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону

-          не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки

-          наявні підстави зазначені у ст..17 та ч.7 ст.28 Закону

-          пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена  протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

Замовник відміняє торги у разі:

-          відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;

-          неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

-          виявлення факту змови учасників;

-          порушення порядку публікації оголошення про проведення закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі;

-          подання для участі у торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

-          відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

-          якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж 2 учасників

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулись у разі, якщо:

-          ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

-          здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

-          Скорочення видатків на закупівлю товарів.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулись надсилається замовником уповноваженому органу та усім учасникам протягом 3 робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

VIУкладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору.

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінками. 

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять  днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель» та наказу Міністерства економіки України №925 від 27.07.2010р.

Істотними умовами договору є:

-          предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент)

-          кількість товару та вимоги щодо його якості

-          порядок здійснення оплати

-          ціна договору

-          термін та місце поставки товару

-          строк дії договору

-          права та обов’язки сторін

-          зазначення умов щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків

-          відповідальність сторін.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів(у тому числі за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватись після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків:

-          зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу фінансування видатків Замовника

      -  зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у  разі коливання ціни такого товару на ринку за умови,  що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі

покращення якості предмета закупівлі  за  умови,  що  таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі

     - продовження  строку  дії договору та виконання зобов'язань  щодо передачі товару,  виконання  робіт,  надання  послуг  у  разі  виникнення документально  підтверджених об'єктивних обставин,  що  спричинили таке продовження,  у тому числі форс-мажорних обставин, 
затримки фінансування витрат замовника за умови,  що такі зміни не  призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі

     - зміни умов у зв'язку  із  застосуванням  положень  ч.6 ст.40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» 
     - узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)
     - зміни  ціни  у зв’язку із зміною ставок податків і зборів  пропорційно до змін таких ставок
    - зміни  встановленого  згідно  із законодавством органами  державної  статистики  індексу  інфляції,  зміни  курсу  іноземної  валюти  у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни  ціни  залежно  від  зміни такого курсу, зміни біржових котирувань,  регульованих  цін  (тарифів)  і  нормативів,  які застосовуються в  договорі про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника в строк 30 днів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Не вимагається

 

 

 

VIIПорядок оскарження процедури закупівлі.

 

Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно до вимог ст. 18 ЗУ «Про здійснення державних закупівель». За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України в розмірі передбаченому ПКМУ №773 від 28.07.2010р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

АНКЕТА УЧАСНИКА ТОРГІВ:

 

1. Найменування учасника  торгів

2. Місцезнаходження учасника торгів (юридична і фактична адреси)

3. Код за ЄДРПОУ

4. Відомості про керівництво.

5. Контактні особи (телефон, (e-mail за наявності))

6. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма

7. Коротка довідка про діяльність фірми.

8. Інші відомості.

 

 

Анкета учасника торгів є невід’ємною частиною пропозиції


ДОДАТОК 2

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ

 

1.Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

 

2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету станом на 15.04.2013р. або більш пізню дату.

 

3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Відділу з питань банкрутства обласного управління юстиції про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство станом на 15.04.2013р. або більш пізню дату.

 

4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність прострочених виплат по кредиту та про наявність коштів станом на  15.04.2013р. або більш пізню дату

 

5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

 

6. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

 

7. Копія свідоцтва про платника податку.

 

8. Завірена учасником копія балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за 2012 рік.

 

9.Виконання аналогічних договорів про поставку Замовникам державної, комунальної або приватної форм власності устаткування для автоматичного оброблення інформації або комп’ютерної техніки за 2012 рік(подаються не менше 2(двох) нотаріально завірених копій договорів) та оригінали листів – відгуків наданих на ім’я Замовника(не менше 2(двох) від організацій яким постачався аналогічний товар)

 

10. Оригінал довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або посадова особа учасника (директор) та особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі бути присутнім під час процедури розкриття), не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку станом на квітень 2013 року.

 

11.  Оригінал витягу (інформаційної довідки) з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення відносно посадової особи учасника (директор) та особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в тому числі бути присутнім під час процедури розкриття) станом на квітень 2013 року.

 


ДОДАТОК 3

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ФОРМА " ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до нихзгідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю з ПДВ, грн.

Загальна вартість з ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

       4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у Віснику державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

 

          Проект договору про закупівлю подається учасником процедури закупівлі і є невід’ємною частиною пропозиції конкурсних торгів. В проект договору про закупівлю повинні бути включені істотні умови договору згідно вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голові комітету з конкурсних торгів Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано–Франківській області

 

п. Андрієчку І.М.

 

 

ЗАЯВА-ЗГОДА

суб’єкта персональних даних

 

            Я, _______________________________________________________________

                                               ( прізвище, ім’я, по батькові)

     

               

            Цією заявою надаю комітету з конкурсних торгів Територіального управління ДСА України в Івано – Франківській області дозвіл на обробку моїх персональних даних, при здійсненні Управлінням його діяльності, в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, з метою збору та обробки цих даних для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

            Окрім того, підтверджую факт повідомлення мене про те, що мої персональні дані включені до баз персональних даних, володільцем яких є Територіальне управління ДСА України в Івано – Франківській області . Мене також повідомлено про мої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що метою збору та обробки цих даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та про те, що мої персональні дані можуть передаватись лише визначеним законодавством третім особам (державні контролюючі органи, державні управлінські структури).

 

 

«__» ____________ 20___ року                                       _____________________

                                                                                     (підпис)

 

Заява - згода подається учасником процедури закупівлі і є невід’ємною частиною пропозиції конкурсних торгів

 

 

 

 

 

 

 

Технічне завдання

 

 

Характеристика обладнання, що входить до складу одного комплекту

Необхідна кількість комплектів – 130

 

№ п/п

Назва обладнання

К-ть (шт.)

1

Персональний комп’ютер

130

Системна плата

Підтримка процесорів LGA1155, набір мікросхем  Intel H61, два роз’єми для памяті DDR3 DIMM, мережа 10/100/1000Ethernet, роз’єми розширення: 1 x PCI Express  x16, 2 x PCI Express 2.0 x1, 4 x SATA2, входи/виходи: 2 x PS/2, 1 x D-Sub,  6 x USB 2.0, 1 x RJ-45, аудіо, мікрофон, Micro ATX

Процесор

Двоядерний  2,6Ghz, LGA1155,  512k, 2Mb

Відео

відеокарта з підтримкою directx 11, DVI

Оперативна пам'ять

2048Mb DDR3  1333MHz  (2 шт).

Блок живлення

400W

Корпус

ATX

Оптичний привід

Накопичувач DVD±RW , SATA, DVD-RAM, 24x

Жорсткий диск

500Gb, швидкість 7200, 16Mb, SATA3

Мультимедіа

Колонки 2*1.5W

Клавіатура

Стандартна, повно розмірна, USB або PS/2 (з нанесеними  фабричним способом  українськими та англійськими  буквами)

Мишка

Стандартна, дві клавіші, колесо прокрутки, USB або PS/2

Програмне забезпечення

Microsoft Windows 7  Pro, 64-bitRus,  SP1

Монітор

21,5 дюйми , TFT, LED підсвітка, 1920х1080 (Full HD), 5 мс, 250 кд/м², 1000:1, 10М:1 DC, 170º/160º , VGA,DVI,  нахил по вертикалі, 22 Вт (EnergyStar 5.0)

Гарантія

36 місяців

2

Пристрій для друку

130

Спосіб друку

Лазерний монохромний  600x600 т/д

Швидкість друку

25 стор./хв.

Робоче навантаження

8000 стор./міс.

Місткість лотка

150 аркушів

Формат друку, тип матеріалу

А4, A5, B4, В5 звичайний папір, цупкий папір, етикетки, конверти, щільність паперу від 60 до 163 г/м²

Інтерфейс

USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

Інші характеристики

Картридж в комплекті з друкаркою, кабель USB для під’єднання до комп’ютера у комплекті

Мова керування друком

PCL 5e

 

Двосторонній  друк

вбудований

 

Ресурс картриджа

2100 стр.при 5заповненні

 

Пам’ять

32Mb

3

Пристрій безперебійного живлення

Вихідна потужність

390 W

130

Номінальна вихідна напруга

230V

Діапазон регулювання вхідної напруги

165V - 275V

Інтерфейсний порт

USB

Захист ліній передавання даних

Захист факсу-модему/DSL-модему з боку телефонної лінії

Тип форми напруги

Східчаста апроксимація синусоїдальної форми

Маса нетто

Не менше 6,2кг

Автоматичне регулювання напруги

наявне

Технічні характеристики повинні відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.

 

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент,  джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».