flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Документація

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,11, тел. 77-88-00, т/ф. 53-91-34, e-mail: inbox@if.court.gov.ua

 

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 

Відповідно до ст. 35, 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель» запрошуємо Вас взяти участь у тендері (торгах) на закупівлю СD – R дисків (ДК 016:2010 Носії інформації магнітні й оптичні - 26.80.1; ДК 021:2015 - 30234000-8) для потреб судів Івано-Франківської області.

Учасник визначає ціни на товари з урахуванням вартості транспортування, ПДВ, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

Термін та умови подання цінових пропозицій: цінові пропозиції подаються письмово на адресу Замовника торгів територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області
(м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11, 3-й поверх, каб. заступника начальника управління, 76000) в запечатаному конверті, на якому повинно бути зазначено: найменування та місцезнаходження замовника, назва предмета закупівлі, найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування «Не відкривати до ___________(дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів»), прошита, пронумерована та скріплена печаткою (в разі наявності), у вигляді комерційної пропозиції, із зазначенням ціни в національній валюті на товари, пропозиція подається у довільній формі або формі, що визначена замовником з урахуванням вимог даного запиту та затверджується мокрою печаткою учасника торгів та підписом уповноваженої особи.

Кінцевий термін подання пропозиції: до 09 год. 30 хв. 08 червня 2016 року.

Місце та дата розкриття цінових пропозицій: розкриття цінових пропозицій, що надійдуть від учасників відбудеться „08 червня 2016 року о 10 год. 00 хв., за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11, 2-й поверх, Великий зал Івано-Франківського міського суду.

Відповідальний за проведення торгів: Голова комітету з конкурсних торгів Андрієчко Ігор Мар’янович, тел. (0342) 77-88-00.

Істотні умови договору:

Істотними умовами договору є:

-         предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

-         кількість товару та вимоги щодо їх якості;

-         порядок здійснення оплати;

-         ціна договору;

-         термін та місце поставки товару;

-         строк дії договору;

-         права та обов’язки сторін;

-         зазначення умов щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

-         відповідальність сторін.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватись після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої ст. 40 Закону.

Вимоги до претендентів:

Як частину своєї пропозицій учасник подає документи зазначені у додатку № 2. (додається).

Пропозиції, оформлені не у відповідності до вимог даного запиту будуть відхилені, та не будуть брати участь у оцінці цінових пропозицій.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                             І. Андрієчко


Додаток № 1

 

ФОРМА "КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ"

 

Ми, _________________________________________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю СD – R дисків (ДК 016:2010 Носії інформації магнітні й оптичні - 26.80.1; ДК 021:2015 - 30234000-8) згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши вимоги запиту цінових пропозицій на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній комерційній пропозиції  за наступними цінами:

 

п/п

Найменування товару

Кількість

(штук)

Ціна за од., грн., з ПДВ або без ПДВ

(в залежності  від системи оподаткування)

Загальна вартість, грн., з ПДВ або без ПДВ

(в залежності від системи оподаткування)

1

Диск CD-R

80000

 

 

 

1.      До акцепту нашої пропозиції, Ваш запит разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2.      Строк дії цінової пропозиції становить 120 кал. днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3.      Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій.

4.      Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дня визначення переможця, але не раніше ніж через 3 (три) робочі днів з дати публікації на веб – порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції.

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (в разі наявності).


Додаток № 2

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

1. Довідка в довільній формі завірена печаткою (в разі наявності) учасника та підписом директора про те, що:

- учасник або учасник попередньої кваліфікації не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

- учасник або учасник попередньої кваліфікації провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційну програму чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;

- фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

-         що технічні, якісні характеристики товарів передбачають застосування заходів із захисту довкілля;

-         учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6, п.1 ст. 50 Законом України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

2. Копію Статуту або іншого установчого документу.

3. Копію свідоцтва платника податку або копія Витягу з Реєстру платників податку.

4. Лист – згода на обробку та використання персональних даних.

5. Гарантійний лист від учасника торгів на продаж (реалізацію) товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, який наданий на торги, що проводить територіальне управління ДСА України в Івано-Франківській області.

6. Копії якісних посвідчень товаровиробника, що засвідчують якість товару чинні на момент розкриття.

7. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар, що пропонується, чинний на момент розкриття пропозицій.

8. Проект договору*.

 

Додаток № 3

 

ПЕРЕМОЖЦЯМИ ТОРГІВ, У СТРОК ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 5 ДНІВ З ДАТИ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА ВЕБ - ПОРТАЛІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО АКЦЕПТ НАДАЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ

 

1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату акцепту або на дату публікації акцепту або на дату подання документів переможцями торгів.

2. Оригінал довідки органу МВС України, яка містить відомості, що фізична особа, яка є учасником або директор учасника, не була засуджена за злочин, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку станом на червень 2016 року.

3. Довідка в довільній формі завірена печаткою (у разі наявності) учасника та підписом директора про те, що:

- відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційну програму чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;

- фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку


Додаток № 4

Порядок розкриття та оцінки пропозицій

До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт та довіреність на право участі у процедурі розкриття.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття цінових пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді цінової пропозиції.

Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність або відсутність усіх необхідних документів, передбачених запитом цінових пропозицій, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття.

Протокол розкриття підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у розкритті пропозицій.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом 1 робочого дня з дня його надходження.

Замовник забезпечить оприлюднення протоколу розкриття у відповідності до вимог ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник визначатиме переможця торгів серед учасників, пропозиції яких не будуть відхилені згідно ч. 6 ст. 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі 1 критерію – «Ціна» (найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів). Переможцем буде обрано учасника, який відповідатиме всім вимогам цього запита та матиме найнижчу загальну ціну.

У випадку однакового значення показника за критерієм «Ціна», переможець визначатиметься шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальний голос матиме голова комітету з конкурсних торгів.


Додаток № 5

 

 

Голові комітету з конкурсних торгів ТУ ДСА України в Івано-Франківській області

 

Андрієчку І. М.

 

ЗАЯВА-ЗГОДА

суб’єкта персональних даних

 

Я, ____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові учасника або директора учасника)

цією заявою надаю територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області дозвіл на обробку моїх персональних даних, при здійсненні Замовником його діяльності, в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних», зокрема, з метою збору та обробки цих даних для забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Окрім того, підтверджую факт повідомлення мене про те, що мої персональні дані включені до баз персональних даних, володільцем яких є територіальне управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській. Мене також повідомлено про мої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що метою збору та обробки цих даних є забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин та про те, що мої персональні дані можуть передаватись лише визначеним законодавством третім особам (державні контролюючі органи, державні управлінські структури).

 

 

 «__» ____________ 20___ року                            _____________________

(підпис)


Додаток № 6

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

 

Найменування та технічні характеристики товару

Одиниця виміру товару

Загальна кількість товару

Диск СD-R:

-                     VERBATIM або еквівалент;

-                     тонкий диск з прозорого пластику - полікарбонату;

-                     товщина 1,2 мм, діаметр 120 мм (стандартний), вага – 16-18 гр.;

-                     ємкість CD-R 700 Mb даних;

-                     швидкість запису не менше 52х;

-                     наявність унікального ідентифікатора на диску;

-                     термін придатності не менше 40 років;

-                     високоякісний записуваний шар: з підвищеною захищеністю і довговічністю.

Диск повинен мати спіральну доріжку для направлення променю лазера при записі та зчитуванні інформації;

штука

80000

 

В найменуванні товару чітко вказати марку та модель пропонованого товару. В разі якщо учасником не буде вказано марку та модель запропонованого товару, така пропозиція буде відхилена.

Долучити один екземпляр пропонованого товару (CD-R диску) до пропозиції.

Постачальник здійснює організацію доставки та розвантаження товару. Всі витрати, пов’язані з доставкою та розвантаженням товару постачальник несе за власний рахунок (в складі пропозиції подається відповідний гарантійний лист).


Додаток № 7

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ*

Проект договору про закупівлю подається учасником процедури закупівлі і є невід’ємною частиною пропозиції конкурсних торгів.

В проект договору про закупівлю повинні бути включені істотні умови договору згідно вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про здійснення державних закупівель».

В проекті договору обов’язково повинні міститись такі умови*

 

Поставка товарів

Строк (термін) поставки (передачі) товарів становить ______ дні з дня отримання замовлення.

Залежно від реального фінансування видатків можливе зменшення обсягів закупівлі.

 

Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

- у разі порушення строку передачі товару за цим Договором Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості;

Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання не звільняє боржника від виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених у частині 3 статті 193 Господарського Кодексу України.

За порушення зобов'язання щодо повернення оригіналів документів з Покупця на користь Продавця стягується штраф у розмірі 0,1% від вартості поставленого Товару.

 

Інші умови:

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 40 Закону.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

 

*Зазначені умови повинні бути включені в проект договору який подається учасником в складі пропозиції.